स्व प्न भं ग - -

तू हात पुढे जो केला, मी दिला त्यास आधार
समजून फोड तळहाती हळुवारपणे जपणार
वचनास पाळण्याचा केला पक्का निर्धार
चाललीस सप्तपदी तू, मी कधी न अंतरणार
शंकेस कधी तो थारा तू मनात ना देणार
जोडीची गोडि-गुलाबी ही सदैव दिसणार
तू कामावरून येता, तव स्वागत मी करणार
कप हाती गरम चहाचा- बिस्किटासवे देणार
तारीख एक ती येता, मी खूष अती होणार
तव पगार माझ्या हाती-मी तुजभवती फिरणार
..स्वप्नातहि असले भलते तू आणु नको कुविचार -
जा सांग तुझ्या बापाला मी घरजावई ना होणार !
ती केबी-फोरची संधी मी नाही दवडणार
करोडपती बनण्याची मी स्वप्ने बघणार !!

चार चारोळ्या -

चंद्र खिडकीतून एकवार रात्री
झळकत गेला तुझ्या गालावर -
सगळा माझा वेळ रात्री 
जळफळण्यात गेला तुझ्यावर !
.

हृदयात तुझ्या धडधड 
होत आहे जोपर्यंत -
जिवंत मी असण्याची 
खात्री आहे तोपर्यंत ..
.

जगा निर्लोभी निस्वार्थी 
आहे सोपे उपदेश करणे-
असते मन चंचल किती 
कठीण तयाला आवरणे..
.

पाहिजे तेव्हा नव्हता पाऊस
नकोच तेव्हा आला पाऊस -
अचानक बोलून गेलो सखीस 
'तुजसम ग शेफारला पाऊस ! ' ..
.

चारोळ्या ...

1.


'सवय -'


सवय तुला मज डिवचण्याची 

दिवसभर दूर दूर पळण्याची -

तास एखादा निवांत पडता 

स्वप्नी येउन मज छळण्याची ..
.


2.


'कशासाठी पोटासाठी -'


कधी ह्या कधी त्या दारी

कष्टाविना न मिळे भाकरी -

ह्याला जीवन ऐसे नाव 

कधी लाचारी कधी चाकरी..
.


3.


'एखादी तरी स्मितरेषा -'


नका दाखवू चेहरा गंभीर 

टाळतील ते सारे जन हो -

ठेवा स्मितरेषा चेहऱ्यावर
 
भाळतील ते सारे जन हो ..

.