सोडवतो पण प्रीतीची का गाठ सुटेना.. [गझल]

सोडवतो पण प्रीतीची का गाठ सुटेना आता 
आठवणींचा गुंता मजला का उकलेना आता ..
.
शेतापायी दोर बांधला आहे गळ्यात माझ्या 
आयुष्याचे जळणे नुसते मज बघवेना आता ..
.
शिणला माझा देह जरी हा सुखास मागत देवा    
नामजपाचा पण कंटाळा का वाटेना आता ..
.
सोडावा तव खुळा नाद जर ठरवताच मी सखये      
जाशी जिकडे, पाउल माझे.. का थांबेना आता ..
.
दोष ऐकता हळु दुसऱ्यांचे खूष किती ते दिसती  
ढोल स्तुतीचा इथे कुणीही का ऐकेना आता ..
.

गुणगान

ऐकत जा तू गाणे माझे 
आनंदी असतो मी जेव्हा 
आळस चिंता गुंडाळून 
ठेवत असतो मी तेव्हा..

वाटत असते सफर करावी 
क्षणात एका विश्वाची 
चालू असते मनात माझ्या 
तयारी शोधण्या अश्वाची..

असेल रपेट अश्वावर ती 
मजेत निसर्गात फिरायची 
प्राणी पक्षी तलाव झाडे 
दोस्ती सर्वांशी करायची..

तोडातोडी झाडांची अन 
फोडाफोडी ती डोंगरांची 
बंद करावी करत आवाहन 
जपणूक निसर्ग साधनांची..

जर वनराणी हो आनंदी
श्वासोच्छवास सुखाचा छान 
फुलवित मोर पिसारा सुंदर 
करील सृष्टीचे गुणगान..
.

कागदाची नाव माझी छान पाणी वाहणारे -- [गझल]

कागदाची नाव माझी छान पाणी वाहणारे 
बालपण त्यातून माझे मी पहातो डोलणारे..
.
चेहऱ्यावर उमटती या भाव तुझिया आठवाने 
वाचतो तो आरसाही कौतुकाने भावणारे..
.
तू तिथे अन मी इथे पण काळजी नाहीच सखये 
जपत आहे हृदय तुझिया आठवांनी वेढणारे..
.
रात्रसमयी का अचानक फक्त स्वप्नी भेटशी तू 
रात्र सरता खिन्न होते तुजसवे मन धावणारे..
.
खूष दिसती खूप सारे दोष हळुही ऐकताना 
ढोल माझ्या कौतुकाचा ना कुणी ते ऐकणारे..
.
काल होतो.. आज आहे.. काय सांगू मी उद्याचे ?
आज नाते वास्तवाशी फायद्याने जोडणारे ! 
.
का व्यथा माझी कुणाला ना कधीही सांगतो मी 
भेटती मजलाच आधी दु:ख अपुले सांगणारे..
.

घरोघरचे व्हाटसप

ताई ग ताई 
गणित सोडवतेस ? 
थांब..
सोडवते,
आधी 
व्हाटसपवर रेसिपी पाहू दे !

बाबा ओ बाबा 
बुटाची लेस बांधता ?
थांब..
बांधतो,
आधी 
व्हाटसपवर स्टेटस टाकू दे !

दादा रे दादा 
बोलिंग करतोस का ?
थांब..
करतो,
आधी 
व्हाटसपवर मेसेज चाळू दे !

जाऊबाई जाऊबाई 
शॉपिंगला जाऊया का ?
थांब..
जाऊया, 
आधी 
व्हाटसपवर सासुबाईला कळवते !

सुनबाई सुनबाई 
झाडून काढतेस ?
थांबा..
काढते,
आधी 
रांगोळीचे फोटो डाऊनलोड करते !

सासूबाई सासूबाई 
पोळ्या किती करू ?
थांब..
सांगते,
आधी 
व्हाटसपचे व्हिडीओ बघू दे !

आई ग आई 
जेवायला वाढतेस ?
चल बाळा चल
व्हाटसप 
नंतर बघते ..
आधी मी तुला जेवायला वाढते !! 
.

माझेही अभियान

दिवाणखान्यातून मी ओरडलो-
"अग ए, सकाळी "दहा वाजून दहा मिनिटां"नी तर 
मी हे टेबल किती स्वच्छ करून ठेवल होत . 
इतकी धूळ आता बारा वाजता आली कुठून ?"

बायको तरातरा स्वैपाकघरातून बाहेर येऊन म्हणाली-
" पहिली गोष्ट म्हणजे अजिबात ओरडायची आवश्यकता नाही.
हे आपले घर आहे. आवाज करून- 
मनासारखे वाट्टेल ते करून घ्यायला, 
हे काही "सभागृह" नाही, ! 
दुसरी गोष्ट म्हणजे, स्वच्छता आपली आपणच करून ठेवायची.. 
दिसली धूळ,घाण,कचरा .. की पुन्हा पुन्हा आपणच तो दूर करायचा.
शिकलात की नाही काही 
तुमच्या त्या "स्वच्छता अभियाना"तून ? "

बायकोचा असे प्रथमच विरोधी सुरातले 
ताणलेले शाब्दिक "धनुष्यबाण" पाहून,
मी मुकाट्याने माझे ओठांचे "कमळ" मिटून,
पुन्हा "हाता"त फडके घेऊन..
पायाचे "इंजिन" चालू करत 
"हत्ती"सारखा डुलत डुलत- 
अस्वच्छता शोधायला निघालो !
.

लाडूस फोडताना नाकी नऊच आले --- [हझल]

लाडूस फोडताना नाकी नऊच आले 
केले प्रयत्न नाना घामात चिंब न्हाले..
.
बत्तीस दात होते लाडूस पाहताना  
लाडूस फोडताना काही मुखी उडाले ..
.
चकल्या नि लाडवांना थाटात पाहिले पण 
बत्ता पहार सारे शोधात दंग झाले..
.
चकल्या नि लाडु उरले..खाण्यात दंगले जे 
तोंडात दात दुखरे डॉक्टरकडे पळाले..
.
नव्हते सणात पाणी.. लाडू धरून हाती  
कार्यालयात काचा- ते फोडण्या निघाले..
.
जमले कुठून सारे खादाड खास होते 
लाडूस पाहुनीया निम्मे कुठे गळाले..
.

धाकधूक

लोळावे म्हणतो 
दु:खाच्या मऊमऊ 
प्रचंड मोठ्ठ्याशा 
धपधप गादीवर.. !

तोंडावर ओढावी 
सुखाची इवलीशी 
जुनी फाटकीशी 
पण मायेची चादर - !

अवघड वाटते हो 
थंडीच्या दिवसात-
होत नाही धाडस
ओढायला तोंडावर ..!

मनात असते 
धाकधूक फाटण्याची.. 
उबदार मायेची ती 
उरलेलीही चादर .. !
.

दान म्हणा वा भीक तिला- [गझल]

म्हणा दान वा भीक तिला पण इलाज नव्हता 
मी न पाहिले मानापमान खळगी भरता..
.
लाट उसळुनी धावत सुटली वेगाने ती 
दूर सरकला कसा किनारा भीति वाढता ..
.
मौनातूनच बोलत राहिन सदा सर्वदा 
सखये बडबड करत रहा तू  उठता बसता..
.
वाढत गेली दरी किती ती नात्यामधली 
दमडी माझ्या खिशात नाही हे जाणवता..
.
साऱ्या जगात चालू असती प्रेमप्रकरणे 
गोंधळ पण हा किती आपल्या मिठीस बघता..
.

["साहित्य-लोभस"- दिवाळी अंक  २०१८ ]

महागाई---महागाई ---

                                             
कौतुक सोन्या-चांदीचे 
गगनी भाव जरी भिडले 
गुरुपुष्याच्या मुहूर्तावरी       
दागदागिने बहु घडले !  

थेटरातला चालू आहे 
उघडा काळाबाजार 
पहिला खेळच पहायचा  
जडला आहे आजार ! 

चार चाकी दोन चाकी 
वाहने उच्चांकात नवी        
भाव वाढते पेट्रोलचे 
नको सायकल चैन हवी !
   
ग्यास रेशन कपडालत्ता 
गरजा सोडुन भलतिकडे     
कर्जामधुनी खर्च वाढतो     
धूमधडाका चोहिकडे ! 

रेस क्रिकेट मैदानावर  
रसिक शौकिनांची गर्दी  
भरले खिसे खाली होती      
खंत ना करी कुणी दर्दी !

पोलिसचौकी समोर आहे 
जुगारअड्डे दारूगुत्ते 
व्यसनी डोलत फेकती पैसा 
खाते पुरते हतबल ते !

रंक रंगीले राव नशीले
मजेत मधला वर्ग आहे   
महागाई.. महागाई..   
आरडाओरड चालू आहे !  
.

[इ साहित्य दरबार..दीपोत्सव २०१८]

का मज नाही आता ती वळूनही पाहत हल्ली - [गझल]

का मज नाही आता ती वळूनही पाहत हल्ली
होतो वळणाआड जरी हळूच मी चालत हल्ली..

असता खुर्ची मानाची नियमित होता भेटत तो
जाता खुर्ची जातो तो समोरुनी टाळत हल्ली..

येता जाता का सांगू उगाच मी दु:खे कोणा
फिरतो आहे हसत हसत मनात ती लपवत हल्ली..

चंद्रासम मी पुनवेच्या दिसे तुला दुर्मिळ आता
येती लाटा नयनातुन उगाच का वाहत हल्ली..

ठरल्यावेळी दोघांची ग भेट ती बागेमध्ये
नसता आपण का जाते ग बाग ती वाळत हल्ली..
.

["पुणे प्रतिष्ठान"- दिवाळी अंक २०१८]