" हे माझे पंढरपूर ! "


                      हात जोडतो देवापुढती, कधी न जातो दूर,
                      घरातली माणसे देव, हे माझे पंढरपूर |

                                वारकरी ना दिंडीमधला, मनास ना हुरहूर 
                                नातीगोती वारकरी, हे माझे पंढरपूर |

                     सुखात सोबत विठ्ठल माझा, दु:ख बने कापूर 
                     सुविचारांचा टाळगजर, हे माझे पंढरपूर |

                                कर्तव्याचे रिंगण माझे, त्यात कधी न कसूर 
                                सेवापूर्ती पालखीत, हे माझे पंढरपूर |
 
                     घेता नामस्मरणी विठ्ठल, चंद्रभागेला पूर      
                     नयनामधुनी भिजे मूर्ति, हे माझे पंढरपूर ||

देव वाटला- असुर निपजला !!


                           धर्म लाज संस्कार शरम
                           सोडुन बनला कसा नराधम -

                                           फासुन व्यवसायास काळिमा 
                                           पैसा-पैसा करसी अधमा !

                           अर्भक दिसले- शस्त्र उचलले  
                           माणुसकीचे नांव न उरले !

                                           जिरला टाहो गर्भातच तो
                                           माउलीस ना पान्हा फुटतो -

                           स्त्रीभ्रूणहत्या नित्य करावी
                           कशी कळावी मातृथोरवी !

                                          धन्य होतसे का तव माता -
                                          कृष्णकृत्य तव तिजला कळता ?

                           म्हणेल माता नक्की तुजला,
                           देव वाटला- असुर निपजला !!

..." कविता कविता कविता ..."


                    इकडे कविता तिकडे कविता 
बघावे तिकडे कविताच कविता ..

पेपरच्या पुरवणीच्या सुरळीत कविता 
मासिकाच्या गदारोळात सुखरूप कविता ..

रद्दी कागदावर दिसते कविता 
कवितेच्या रद्दीवर असते कविता ..

"सुटका नाही" बजावतात किती त्या कविता 
संमेलनात सतावतात अती त्या कविता ..

ऑर्कुट कविता- सर्किट कविता- 
फेसबुक- व्हाटसपच्या कॉपीपेस्ट कविता ..

मनाचे श्लोक उपदेशी कविता 
अभंग भारुड आध्यात्मिक कविता .. 

दोनोळी तीनोळी चारोळी कविता 
आरोळी ठोकतात पोवाडे लावणी कविता ..

अलवार हायकू नाजूक गझल  
मनास रोमांचित करणाऱ्या कविता ..

चितेवर कविता चिंतेवर कविता 
जगण्यावर कविता मरणावर कविता ..

ऋतू बघत येते निसर्गातली कविता 
उन्हात गरम थंडीत गारठलेली कविता ..

दुष्काळी सुकाळी अवकाळी कविता 
नजरेतून नाहीत सुटत पावसाळी कविता ..

गारांसारख्या टपटप आदळतात कविता 
धबधब्यासारख्या धोधो कोसळतात कविता ..

तहानभूक विसरायला लावतात कविता 
उठता बसता पाडायला सुचतातही कविता ..

मुक्तछंदात स्वैरपणे बागडतात कविता 
प्रेमबंधात नाजूकपणे अडकतात कविता ..

शब्दांपुढे शब्द बनती  रेडीमेड कविता
सर्वांचाच वेळ खायला सज्ज होते कविता ..

.


"अजून आहे लहान मी...!"


                        

                          नवे कपडे नवे बूट
                          पुन्हा तीच शाळा -
                          आजपासून पुन्हा
                          दप्तर करा गोळा !


                                   छान होती सुट्टी
                                   कित्ती कित्ती आराम
                                   रोज भोवताली गोळा
                                   राजा राणी गुलाम !


                          मित्र मैत्रिणी घालत
                          अवतीभवती पिंगा,
                          आईस्क्रीमच्या पार्टीचा
                          रोजचा धांगडधिंगा


                                   रात्री होई जागरण
                                   दुपारी खूप दंगा -
                                   अभ्यासाचा मुळीच
                                   पाठीशी नव्हता भुंगा


                          अस्सू दे ना ग आई
                          शाळेला कायम सुट्टी
                          अजून आहे लहान मी...
                          अस्सू दे थोडा हट्टी ! 

"| पालखीच्या सोहळ्यात |"
                              नामामधे रंगलो मी, ध्यानामधे गुंगलो मी
                              माउलीत दंगलो मी, पालखीच्या सोहळ्यात |
 
                                                     ओठी विठ्ठलाचे नाम, पाठी विठ्ठलाचे धाम
                                                     चित्ती विठ्ठलच ठाम, पालखीच्या सोहळ्यात |

                              कुणी गातसे अभंग, कीर्तनास चढवी रंग
                              तो सुटेना संतसंग, पालखीच्या सोहळ्यात |

                                                     एकमेका आलिंगूनी, सर्व जाऊ आनंदूनी  
                                                     भक्तिरसात न्हाऊनी, पालखीच्या सोहळ्यात |

                              धावे सांजवेळी गाय, तैसे ओढतात पाय
                              डोळ्यांपुढे विठूमाय, पालखीच्या सोहळ्यात || 

... पाऊसगाणे ...

                                 धरतीची आस
                                 होउनी उदास
                                 अंतरी भकास
                                 प्रार्थिते देवास 

                                                हजार डोळे
                                                आभाळास पहाती
                                                निष्प्राण होउनी
                                                केविलवाणे होती

                                 आस ती मनास
                                 गावे पाऊसगाणे
                                 मनांत रोजचेच 
                                 पाण्याचे रडगाणे

                                                मना लागलीसे
                                                धरतीची ओढ
                                                कोसळे आभाळ
                                                पाऊस होऊन