गजानना, वंदन करतो देवा --

गजानना, वंदन करतो तुला      
आशीर्वाद द्यावा शुभ तू मला ..

आम्हाला सुखी ठेवशी तू 
संकट दूरही करशी तू 
विध्नेश्वरा, शरण मी आलो तुला ..

लंबोदरा , तू पाठीशी 
भीती होते नाहीशी
विनायका, ध्यास तुझा लागला  ..  

चरणी मस्तक ठेवतो रे 
मनात तुलाच स्मरतो रे 
मोरेश्वरा, भक्ती भाव पावला  ..

प्रदक्षिणा ही घालतो मी 
नामाचा जप तुझ्या करतो मी 
चिंतामणी, प्रसन्न होई मला  ..
.

आठवणींच्या जखमा ताज्या स्मरतो आहे - -[गझल]

आठवणींच्या जखमा ताज्या स्मरतो आहे 
रोजच धावा मी भेटीचा करतो आहे..

रुसवेफुगवे पुजले कायम नशिबी माझ्या 
हसतमुखाची वेडी आशा धरतो आहे..

ना येते तव हाताची चव दुसऱ्या हाता 
दिसते जे मज अन्न समजुनी चरतो आहे..

हुरहुर अजुनी पूर्वीची ती कायम आहे 
थकल्या हृदयी श्वास किती मी भरतो आहे..

वाटे ममता शिल्लक थोडी माझ्यासाठी 
मी दिसता तव अश्रू नयनी झरतो आहे.. 
.

अशाच "माणसां"त मी कसे पुन्हा रमायचे ---[गझल]

अशाच "माणसां"त मी कसे पुन्हा रमायचे
त्रिवार भेटले तरी अनोळखी बघायचे ..

जपून जात ती कधी न ठेवली मनात मी   
विचारती मलाच ते सहन किती करायचे ..

जिवास चैन ना पडे उदास रात्र जागतो    
तुफान उसळते तरी मनास आवरायचे ..

प्रवास जीवनातला नि ऊन खूप तापते   
तिथे नसेच सावली जिथे मला बसायचे ..

कशास पोट हे दिले भरीस भूक ईश्वरा      
विहीर आड कोरडे उगाच डोकवायचे ..
.

रडण्यासाठी धाय मोकलुन गर्दीला गाठतो --[गझल]

रडण्यासाठी धाय मोकलुन गर्दीला गाठतो 
सांगाया मी वेदना मला एकांंती राहतो..

डोळे विस्फारी बघून मज जो तो का सारखा    
माझी मी 'माणूस' जात जर कोणाला सांगतो..

ऐकू येती झोपडीत त्या मातेचे हुंदके 
जेव्हा जेव्हा देव मंदिरी दुग्धाने नाहतो ..

आभाळाच्या का सभागृही जमती ढग बेरकी 
पर्जन्याच्या घोषणाच त्या आभाळी ऐकतो..

भिंती माझ्या का घरास या कळले नाही मला 
भीतीने भिंतीस कान त्या फरशीशी बोलतो..

येताजाता बघु नकोस रे लावुन टक तू मला 
दम बघ माझ्या पापण्यांस या मिटताना लागतो..

विसरायाला आज मी तुला पेला हा घेतला 
थेंबाथेंबातून का तुझी प्रतिमा मी पाहतो ..

मनवृक्षावर बांडगूळ ते चिंतेचे वाढते  
ना दुसरा पर्यायही मला पेलत मी साहतो ..
.

हे शंकरपार्वतीपुत्रा - - -

हे शंकरपार्वतीपुत्रा तुज वंदन आम्ही करतो  
जय जय श्री गिरिजात्मका एक मुखाने म्हणतो ..

संकटात धावून येई मोरेश्वर आधार 
दु:खमुक्त सगळे आम्ही होतो चिंता पार    
स्मरणी तुजला ठेवुन शरण तुला रे येतो ..

बल्लाळेश्वराच्या पुढती करतो ती आरास  
भक्त सारे येती म्हणती किती हो झकास     
आदर स्वागत आमचे तो महागणपती बघतो .. 

रूप तुझे विघ्नेश्वरा किती कितीदा पहावे 
डोळयापुढे मूर्ती येता समाधान मिळावे   
चिंतामणी तुजला आम्ही आनंदाने स्मरतो ..

मूषकासमोरी न्यारी सिद्धीविनायका स्वारी  
ताट मोदकाचे दिसता खूष होई भारी  
वरदविनायक आम्हा तो संकटहर्ता ठरतो .. 

आठ स्थाने देवा तुझी माहितही झाली
आठ तुझी नावे गणेशा प्रसिद्ध ती झाली 
यात्रा यशस्वी व्हावी प्रार्थना मनातुन करतो ..
.  

दे रे दे रे तू दर्शन विठ्ठला ---

दे रे दे रे तू दर्शन विठ्ठला
आलो सारे आम्ही पंढरीला
जीव भेटीस कासाविस झाला ..

ध्यानी रूप तुझे, मनी नाम तुझे
जप विठ्ठल विठ्ठल चालला ..

पाप घालवतो, पुण्य साठवतो
वारीमध्ये चालत जीव गुंतला ..

टाळ चिपळ्यासंगे, भक्तीभाव रंगे
मुखी विठ्ठल विठ्ठल दंगला ..

टाळ्यांचा हा गजर, मूर्तीकडे नजर
नाद विठ्ठल विठ्ठल चांगला ..

गुंग भजनात, दंग कीर्तनात
घोष नामाचा तुझ्याच घुमला ..

चंद्रभागेत स्नान, सोबतीला गुणगान
जीव पंढरपुरात हा रमला ..
.

जाऊ पंढरपुराला आता - -

जाऊ पंढरपुराला आता, पाहूया त्या विठूला जाता, 
विठ्ठल विठ्ठल जप करू, डोळे भरुनी तो बघू ..

वेळ भजनात या, चांगला- घालवू घालवू 
काळ कीर्तनात त्या, आपला- घालवू घालवू 
विठ्ठल विठ्ठल या म्हणू, नाम त्याचे गुणगुणू 
टाळ चिपळ्यात त्या दंगूया ..

टाळ्यांचाही गजर, सारखा- या करू या करू 
चंद्रभागेतून स्नान, सर्वजण- या करू या करू 
राम कृष्ण हरी हा, घोष मुखाने करू 
वाट थेट पंढरीची धरूया ..

विठू डोळ्यांपुढे, येइ तो- या इथे त्या तिथे 
विठूरायाला नमन, आपले- या इथे त्या तिथे 
जातीभेद विसरू, एक पंगत धरू 
होऊ तल्लीन भजने गाऊया .. 
.

जाता समोर हसून घ्यावे -- [गझल]

जाता समोर हसून घ्यावे 
मुखवट्यातुनी रडून घ्यावे..

मरण न येते तोवर मी पण 
जमेल तितके जगून घ्यावे..

आज इथे तर उद्या मी तिथे 
एका जागी बसून घ्यावे..

बनले होते जुगार नशीब 
त्याला जिंकत छळून घ्यावे..

फसवत आलो लपून त्यांना 
समोर आता फसून घ्यावे..

सरळ चाललो नाकासमोर 
तिला भेटण्या वळून घ्यावे..

जीवनभर ती चिंता नि चिता 
सरणावर तरि सजून घ्यावे.. !
.

हायकू

जीवन गाणे 
रोजचे रडगाणे 
शेवट शांत ..
.
  तो अर्धमेला 
पाऊस आला गेला 
पूर डोळ्यास ..
.

पाऊस चालू 
हिरवागार शालू 
नटली धरा ..
.

निसर्गदत्त 
सुगंधी दरवळ 
प्रसन्न चित्त ..
.

का वणवण 
बरसेल श्रावण 
आशा अधीर ..
.

मोर मनाचे
तुषार पावसाचे
हर्ष पिसारे ..
.


डोळे कोरडे 
ओल्या आभाळाकडे 
हसरे दु:ख ..
.


खड्डेच खड्डे 
कंत्राटदारी अड्डे 
पैसा हुकमी ..
.

मुक्तछंदात 
खूप मी आनंदात 
बंधनमुक्त ..
.

रोजचा नाट 
पाहू रे किती वाट 
धो धो अखेर ..
.

स्पर्श ओलेता 
अनोख्या पावसात 
चिंब मनात..
.

धरा रुसली 
पावसात हसली 
शमली तृष्णा ..

.

कधी भास ते
मृगजळ असते
जीव भ्रमिष्ट ..
.

एकांत पाहतो - - [गझल]

एकांत पाहतो 
मी ध्यान लावतो

गर्दीस पाहुनी 
लोंढ्यात वाहतो

उत्साह केवढा 
वारीत चालतो

दु:खास कवळुनी 
आनंद सारतो

मी एक आळशी 
संधीस लोटतो

कानात सूर ते 
नादात नाहतो ..
.

एक आस उरली देवा - - -


सांग विठूराया मला तू रे पावणार कधी 
दु:ख यातना ह्या माझ्या साऱ्या संपणार कधी ..

आळवावे किती किती तुला स्मरावे मी किती 
दिवसरात्र ना पाहता तुला भजावे मी किती ..

उभा निवांत तू तेथे विटेवरती त्या समोरी 
दरसाली ना चुकते ती दुखऱ्या पायी माझी वारी ..

वाटे माझ्या रे मनाला नित्य भेटावे मी तुला 
पाहिल्याविना रे तुला चैन पडत नाही मला ..

जळी स्थळी पाषाणी मी तुला काष्ठीही पाहतो 
जमते तेव्हा मनातून तुला पूजत मी राहतो ..

थांबू किती काळ आता तुझ्या दर्शनासाठी मी 
प्रपंचाचे ओझे आणखी वाहू किती या पाठी मी ..

मुखी "विठ्ठल" "विठ्ठल" स्मरणी नेहमी गुंगतो 
प्रपंचात राहूनही कसा नामात दंगतो ..

एक आस उरली देवा, पंढरीत मी त्या यावे 
मूर्ती तुझी पाहताना डोळे सुखाने मिटावे ..
.

बंद करावे कविता करणे - - - ! -- [गझल]

का मी आता लिहावी गझल सांगत कोणी बसेल का 
प्रयत्न माझा ती लिहिण्याचा पहिलावहिला रुचेल का ..

मतला मिसरा वृत्त काफिया नाही मज माहित काही 
गणमात्रा त्या मोजु कशा मी सहज मोजणे जमेल का ..

चारोळ्या अन दोनोळ्याही पातेलेभर लिहिल्या मी 
चमचाभर ती गझल पाडणे सोपे मजला असेल का ..

कितीतरी मी आजवरी हो प्रबंध निबंध मस्त खरडले 
ना चालवली लगावली मी झरणी माझी रुसेल का ..

रसिक दिसे का कुणी जाणता गझलेचाही खराखुरा 
बंद करावे कविता करणे छान कुणाला पटेल का ..
.

झाला सराव इतका दु:खासही तमाचा --[गझल]

झाला सराव इतका दु:खासही तमाचा वाटे प्रकाश आता अडसर मला सुखाचा.. लढतो जवान तिकडे जातीस विसरुनीया नेत्यात चुरस इकडे हा कोण तो कुणाचा .. तृष्णा कुण्या जिवाला प्राणावरीहि बेते निर्जीव पत्थरावर अभिषेक हो दुधाचा .. नाभीत कस्तुरी पण जाणीव ना तयाला शोधात जीव होई हैराण त्या मृगाचा .. स्वप्नात रोज भिजतो घेऊन मी सखीला अन वास्तवात बघतो पत्ता न पावसाचा .. .

असा मी -[गझल]

जगण्यात रोज मरतो 
मरण्यास खास जगतो ..

साधून संधि मीही 
मनसोक्त येथ चरतो ..

उत्कर्ष हो दुजाचा 
पाहून आत जळतो ..

खड्ड्यात कोणि पडता 
का मी हळूच हसतो ..

अपघात दूर दिसता 
मागे खुशाल पळतो ..
.

गंमत मनुष्यस्वभावाची . .

इतरांची स्तुती करण्यात मी
आघाडीवर राहिलो तर,
लोक मला "खुषमस्कऱ्या"म्हणून
संबोधतात - 

इतरांची स्तुती करण्यात मी 
मागे राहिलो तर,
हेच लोक मला "मत्सरग्रस्त" 
म्हणण्यात आघाडीवर असतात !


इतरांशी वितंडवाद भांडण टाळून मी 
गोडीगुलाबीने मिसळलो 
तर "गळेपडू" म्हणतात -

इतरांपासून जेवढयास तेवढे संबंध मी 
जोडत राहिलो तर 
"आखडू" समजतात !

मग माणसाने वागावे तरी कसे हो ?
.

दोन पाखरे अजुनी का ती नयनांची तव घुटमळती --[गझल]

दोन पाखरे अजुनी का ती नयनांची तव घुटमळती छानदारसे घरटे माझ्या बनवाया हृदयी बघती.. . केस हे तुझे विस्कटलेले करती हृदयी का गुंता प्रेमभावना होत अनावर सुटकेलाही घाबरती.. . सैरभैर झाल्या त्या नजरा झाला वेडा वाराही पदर का तुझा करतो चुळबुळ राहीना खांद्यावरती.. . आजकाल तव येणेजाणे बंद जरी येथुन झाले वळण नेहमीचे दिसता का पाय तुझे इकडे वळती.. . सात जन्म हे बंधन अपुले घालत फेरे आनंदी एक जन्मही नाही सोसत रोजच दु:खांची भरती.. .

" छान रांगोळी मनी मी वेदनांची काढतो -- "[गझल]

छान रांगोळी मनी मी वेदनांची काढतो 
वेळ मिळता पाहिजे ते रंग भरुनी दंगतो..
.
ऐकवीतो तो कहाणी वाहत्या अश्रूतुनी
 पोतडीतच मी मनाच्या दु:ख माझे लपवतो ..
.
ऐकण्या मी सज्ज असतो रडकथा तुमची सदा
गाउनी माझी व्यथा मी आसवे ना ढाळतो..
.
का सुखाची दाखवावी तू मला लालूच रे
सांग उपभोगू कधी सुख दु:ख दिसता गुंततो..
.
सारखे धक्केच देशी दु:ख अन आनंदही
जीवना रे तोल हा मी सांग का सांभाळतो..
.
बाळगू मी तापलेल्या का उन्हाची त्या तमा
 प्रियतमा ही सोबतीला घेउनी मी हिंडतो ..
.
गुण कसा हा पावसाला माणसाचा लागला
का अवेळी दाखवूनी बेइमानी वागतो ..
.

जीवघेणे लाजणे ते पूर्ण गालावर पसरणे - - -[गझल]


जीवघेणे लाजणे ते पूर्ण गालावर पसरणे
वाटले नाविन्य रोजच ते तुझे नवखेहि दिसणे ..
.
आपली नजरानजरही टाळण्याला पाहिली मी
कठिण झाले पण मिठीतुन सारखे ते दूर सरणे ..
.
जसजशी ती रात्र चढते पेंग येते अन अनावर
जाणवे सोपे न आहे हे तुझ्या प्रेमात पडणे ..
.
संपले संवाद सगळे सर्वही बोलून झाले
तेच ते बोलून आता राहिले नुसते बरळणे ..
.
आणभाका वचन शपथा खूप झाल्या घेउनी
वेगळे काही न उरले जीवनी आता ग घडणे ..
.

कविता

हिय्या करून 
मनाच्या जिन्यातून 
विचारांच्या पायऱ्यांवरून 

तो कवी
सरसर चढून,
आकाशाला टेकला देखील -

वरून खाली 
आकाशातून शब्दाची
एकेक चांदणी
टाकू लागला-

सुंदरशी सर
त्यातून तयार झाली -

आणि 

खालून वर बघणारे
म्हणू लागले -

वाहवा ! 
किती छान
कविता झाली !
.

कष्टकरी

सुखाच्या खरखरीत 
ठिगळाच्या चादरीवर

दु:खाच्या काट्यांची
अफलातून वेलबुट्टी

अगदी उदार मनाने 
नियतीने काढलेली -

दिवसभराच्या श्रमांनी
थकून भागून ती

अंगावर ओढून तो 
नुकताच लवंडलेला -

काही क्षणात स्वप्नराज्यात 
सम्राटपद भूषवत तो

निद्राराणीच्या कुशीत 
कधीच विरघळून गेला !
.

नामात तल्लीन होऊया ..

[चाल-  मामाच्या गावाला जाऊया ..]

रामकृष्णहरी जय रामकृष्णहरी 
मुखाने जप करू रामकृष्णहरी ,
माळ जपाची वाहूया - नामात तल्लीन होऊया .. 

नामाचा महिमा मोठा 
आनंदाचा तो साठा  
साठा लुटतच राहूया - नामात तल्लीन होऊया .. 

भक्तांची भक्ती मोठी 
देवाची मूर्ती ही छोटी  
डोळे भरून पाहूया - नामात तल्लीन होऊया .. 

नामस्मरण छान छान 
मनाला होई समाधान 
भजनी दंगून जाऊया - नामात तल्लीन होऊया .. 

मेळा भक्तांचा जमणार 
आवड भजनाची लागणार 
नामाची गोडी चाखूया - नामात तल्लीन होऊया .. 
.

आयुष्य फार मज तू देवा दिलेस छोटे --[गझल]


आयुष्य फार मज तू देवा दिलेस छोटे

नियती जुगार बघते खेळून त्यात खोटे..

समजून एक सगळे विश्वास ठेवला मी
नसतात पाच सम ती
कळण्या उशीर बोटे..

दिसतात साव सारे असतात चोर पण ते 

खातात येथ का हे निर्दोष साव सोटे..

शब्दात खेळ चाले पांडित्य आव सगळा

कळते कृतीत करता प्रत्यक्ष कार्य थोटे..

ज्ञानी जगात साऱ्या आम्हीच गर्व करती
का नर्मदेतले ते ठरतात अंति गोटे..
.

का मज नाही आता ती वळूनही पाहत हल्ली --[गझल]


का मज नाही आता ती वळूनही पाहत हल्ली
होतो वळणाआड जरी हळूच मी चालत हल्ली..
 
असता खुर्ची मानाची नियमित होता भेटत तो
जाता खुर्ची जातो तो समोरुनी टाळत हल्ली..
 
येता जाता का सांगू उगाच मी दु:खे कोणा
फिरतो आहे हसत हसत मनात ती लपवत हल्ली..
 
चंद्रासम मी पुनवेच्या दिसे तुला दुर्मिळ आता
येती लाटा नयनातुन उगाच का वाहत हल्ली..
 
ठरल्यावेळी दोघांची ग भेट ती बागेमध्ये
नसता आपण का जाते ग बाग ती वाळत हल्ली..
.

उंदराला साक्ष देण्या येथ मांजर हजर असते --[गझल]

उंदराला साक्ष देण्या खास मांजर हजर असते 
का हपापाचा गपापा माल होतो ना समजते..

चोरट्याला जामिनावर छान सुटकाही मिळे ती 
का तुरुंगी साव कुढतो तो उगा काळीज जळते ..

पापण्यांचा उंबरा का आसवे ओलांडती तो 
लेक निघते सासुराला अन पित्याचे भान सुटते ..

माजतो काळोख सारा अस्त होता त्या रवीचा 
चालता अंधारपथ तो काजव्याचे मोल कळते ..

बेलगामी धुंद सारे अश्व नजरांचे उधळती
वासनेला बंधनाचे ना मुळी भय फार उरते..
.

विश्वास ठेवतो मी परका असो कुणीही -- [गझल]


विश्वास ठेवतो मी परका असो कुणीही
फसवून खूप गेले नात्यातले जरीही..

बिनधास्त झोपती ते शेतात कुंपणाच्या
असते उभेच कुंपण शेतास खाउनीही..

चिंता मनात करतो मी का उगा चितेची
मरतो क्षणोक्षणी मी जगण्यात जीवनीही..

जाळून राख माझी त्यांनी कधीच केली
ठाऊक ना तयांना आहे फिनिक्स मीही..

चुरगाळुनी इथे जर ते फेकती कळीला
ना थोरवी फुलाची कळणार ती कधीही..
.

वाटे मज जावे फुलाने हळूच स्पर्शुनिया --[गझल]


वाटे मज जावे फुलाने हळूच स्पर्शुनिया
का काटा जातो मला तो अचूक टोचुनिया ..

माळुन गजरा ती निघाली, खुशाल आहे रे
देई वारा का दिलासा सुगंध पसरुनिया ..

जेव्हा तुज विसरायचे मी मनात घोकावे
दमती उचक्या का हजेरी लगेच लावुनिया ..

जाणे येणे वेळ माझी ठरून गेलेली
दारी येशी तीच संधी कशी ग साधुनिया ..

बघुन खिसा ते मोकळा हा दुरून जाती का
जमती भवती तेच भरल्या खिशास पाहुनिया ..


घेतो करुनी आपलेसे घरात दु:खांना
देतो दारी मी सुखाला निरोप हासुनिया ..

.

गायला मी सूर धरला हा असा लावूनिया -- [गझल]


गायला मी सूर धरला हा असा लावूनिया 
ती निघुन गेली कुठे का भैरवी समजूनिया ..

चांदणी तू जवळ माझी तारका लपल्या कुठे 
चंद्रही गेला ढगातच का तुला पाहूनिया ..

सर्व पुढती ते उपाशी झोडले व्याख्यान पण 
खूष नेता एक ढेकर जाहला देऊनिया ..

काम त्याचे खूप असते मग बसूनी हासतो 
लपवतो का ओळखीला काम तो उरकूनिया .. 

थेंब गाली ओघळाचे खूप काही ते तुझ्या 
दुःख माझे त्यात सारे चालले वाहूनिया ..

वाहत्या पाण्यात होडी कागदी मी सोडली 
बालपणही त्या प्रवाही पाहिले डोलूनिया ..
.

नेक रस्ता चालवेना --[गझल]

नेक रस्ता चालवेना 
वाम रस्ता सापडेना ..

एकटा मी सोबती तू 
हात हाती सोडवेना ..

समजुनीया हे सभागृह 
शांत का कोणी बसेना ..

काय झाले लेखणीला 
का कुणी जखमी दिसेना ..

खूप ज्ञानी येथ जमले 
पण शहाणा का कळेना .. 

दोन होते पण कवी ते 
एक श्रोता का बनेना ..
.

वन आंब्याचे नष्ट जाहले ..[गझल]

वन आंब्याचे नष्ट जाहले 
मोर नाचरे नाच विसरले ..

भूतकाळची माया ममता 
चालू काळी कष्ट उपसलेे ..

गेले निघून परदेशी ते 
भावी काळी अश्रू उरले ..

तोंडे बघतच पिता नि माता 
मरण न येई जगत थांबले ..

नाही येथे कुणी कुणाचे 
जमेल त्याने स्वार्थ साधले ..
.

चढली आहे रविराजाच्या लाली गाली - - [गझल]

चढली आहे रविराजाच्या लाली गाली 
संध्येच्या तो हसत निघाला हळुच महाली ..

संध्या सजली सोनेरी ती तोरण बांधुन
स्वागत करण्या रविराजाचे आतुर झाली ..

निळसर गगनी आनंदाने फिरती खगही 
वाहत वारा सुटला शीतल पुसत खुशाली ..

शुभ्र नि काळ्या वर मेघांचे ते भरकटणे 
शांत धरा ही जणु विश्वाला ग्लानी आली ..

चंद्र उगवला रविराजाच्या बघुनी अस्ता 
एक चांदणी चंद्रासोबत फिरत निघाली .. !
.

आसरा होता दिला मी पाहुनी त्याची दशा -- [गझल]

आसरा होता दिला मी पाहुनी त्याची दशा
तो दिशा दाही मला या आज फिरवीतो कशा..

टाकली विश्वास ठेवुन मान मी खांद्यावरी
कापली ती काय समजू आज मित्राला अशा..

विसरुनी रमली असावी सासरी मज ती जरा
देत नाही रोज उचक्या मीहि आता फारशा..

वाट काट्यातून ही मी चाललो आनंदुनी 
पाकळ्या मज टोचती अन दुखवती त्या खूपशा..

झिंगलेला वाटतो मी दोष तुमचा ना मुळी 
भेट घडली बहु दिसांनी त्या प्रियेची ही नशा..
.

सुगंध उधळत गेली निघुनी --[गझल]

सुगंध उधळत गेली निघुनी
मनास माझ्या इथे सोडुनी ..

जाता जाता लाडिक हसुनी
घरे काळजा सहज पाडुनी ..

नजरेचा तो तीर नेमका
हृदयावर या कसा फेकुनी..

ओळखपाळख नसता काही
छान बोलली समोर बसुनी ..

नजरभेट पण चार क्षणांची
सय जन्माची गेली पटुनी ..
.

केस भुरभुरणारे -- [गझल]

केस भुरभुरणारे
चित्त थरथरणारे ..

होताच स्पर्श तुझा
भान हुरहुरणारे ..

गंध तव अंगाचा
श्वास सुरसुरणारे ..

डौल तुझा पाहता
नयन भिरभिरणारे ..

होता आजहि स्मरण
ध्यान कुरकुरणारे ..
.

सहज तोडले फुलास जरि या -- [गझल]

सहज तोडले फुलास जरि या
काटा टोचे चवताळुनिया ..

दारात उभा असा अचानक
पडद्याआडुन धांदल तिचिया ..

कळला रे तव होकार सख्या
हसून स्वागत घरात तुझिया ..

प्रवास अपुला एका मार्गे
वेगवेगळ्या बाजू परि या ..

करता पूजा दगडाचीही
मनात हसला देव माझिया ..
.

कोठे गेली दुरून बघुनी --[गझल]


कोठे गेली दुरून बघुनी
आशा जागी मनात करुनी ..

झाली ओळख इथे फुलांची
बघती टकमक खुशाल फुलुनी..

भिडता डोळा कसा अचानक
साद मिळाली तिचीहि हसुनी ..

बघवेना पण तिची निराशा  
गजऱ्याविण ती उदास बसुनी ..

होते शोधत सख्यास डोळे
उरला हाती रुमाल भिजुनी ..
.

श्री स्वामी समर्थ-- मंत्र जपतो मनी आम्ही -


क्षणोक्षणी तुम्हास स्वामी शरण येतो आम्ही
रहात असता सतत आमच्या सोबतीस तुम्ही ..

डगमगतो ना अडचणीत वा संकटात आम्ही
हात आधाराला तो असतो धीर देत तुम्ही ..

संसाराचा मार्ग चालतो धीराने आम्ही
"भिऊ नकोस.."ऐकवता उच्चार कानी तुम्ही ..

पूजापाठ करतो नित्य जप ध्यान आम्ही
मनात भीती कधीच कसली येऊ देत ना तुम्ही ..

सदाचार अन सुसंगतीतच रमतो सतत आम्ही
अमुच्या डोळ्यांपुढती दाखवता प्रतिमा तुम्ही ..

" श्री स्वामी समर्थ.." मंत्र जपतो मनी आम्ही
खात्री असते पाठीशी उभे असताच तुम्ही .. !
.

सेल्फीग्रस्त

ते सर्वजण 

सहकुटुंब सहपरिवार 

देवळात जाऊन आले


देवळात 

गर्दी असल्याने 

बाहेरच्या बाहेर 

देवळाच्या कळसाच्या दर्शनावर 

समाधान मानून परत फिरले.


पण -


इतक्या दूरवर देवळात जाऊन 

देवाचे दर्शन झाले नाहीच 

या दु:खापेक्षा --


देवळाच्या पटांगणात 

ग्रुपसेल्फी घेतल्याचे तेज 

सर्वांच्याच चेहऱ्यावर 

अगदी ओसंडून वाहताना दिसत होते !
.

स्वप्नास झोपतो मी ठेवूनिया उशाशी - [गझल]


स्वप्नास झोपतो मी ठेवूनिया उशाशी
तू भेटशील आशा मजला जरा जराशी..

दु:खात काळजी ना मज वाटते कशाची 
स्वप्नात रोज सुख मी कवटाळतो उराशी..

सगळा सुखात आहे हा देश आज माझा 
शहरातले तुपाशी शेतातले उपाशी..

का पीक घोषणांचे उगवे सभेत त्यांच्या 
आशाळभूत आम्ही बनतोच मग अधाशी..

उपदेश छान करती ज्ञानी सुजाण ठेवुन 
कर्तव्य टाळण्याचे अवधानही मनाशी.. 
.

क च्या पोष्टची गोष्ट .. फेसबुकी वास्तव

अ ने ब ला विचारले -

" काय रे ब ,
क ने तिच्या त्या 
इंग्रजी पोस्टवर 
काय लिहिल आहे 
एवढ महत्वाचं ? 
एकच मिनिटात 
कित्ती लाईक आलेले दिसतात 
आणि
तू सुद्धा आता दिलास -
म्हणून विचारतोय हं !"

ब त्यावर उत्तरला -

"काय की बुवा, 
ड पासून ज्ञ पर्यंत 
सगळ्यांनी दिलेत,
म्हणून मीही 
ठोकलाय रे लाईक ! 
मला तरी कुठ कळलीय
क ची पोष्ट !"
.

जेथे विठूच्या नामाचा हो गजर

       
            ... विठ्ठल... विठ्ठल... विठ्ठल...
            जेथे विठूच्या नामाचा हो गजर
            माझ्या विठूचे तेथे पंढरपूर || धृ ||
           

            डोळ्यासमोरी उभा सावळा हरी
            टाळ चिपळ्या नाद मधुर करी
            जेथे विठूच्या विटेवरी नजर ||१||        
           

            रंगे कीर्तन घेऊन वीणा करी
            संगे नर्तन तल्लीन झाल्यावरी
            जेथे नेमाने वारकरी हजर ||२||        
           
      
          बुक्का गुलाल शोभे ललाटावरी
          तुळशीमाळ रुळते कंठावरी
          जेथे आधार माउलीचा पदर ||३||             
                 
.          
   

दे धक्का

आजपर्यंत हॉटेलात
ठेवलं नाही पाऊल मी ---

सुपारीचं खांड तोंडात
टाकलं नाही अजून मी ---

सिगरेटची कांडी ओठात
धरली नाही कधीच मी ---

दारूचा पेला हातात
फिरवला नाहीच मी ---

गुटख्याची पुडी खिशात
बाळगली नाही कधी मी ----

तंबाखूचा तोबरा भरून
मारली नाही पिचकारी मी ---

हिरव्या माडीची पायरी
चढलो नाही चुकूनही मी ----

परस्त्रीकडे ढुंकून कधी
टाकली नाही नजर मी ---- !!!

"अरे वा ! अरे वा  ! -
शाब्बास पठ्ठे भारीच तुम्ही ---
 

तुमच्या उभ्या आयुष्यात
केली बुवा कम्माल तुम्ही ---

आणखी काय जीवनभरात
केले नाही हो तुम्ही ...?"

आजवर - ----

आत्तापर्यंत -----

खरं कधीच बोललो नाही !

खरं कधीच बोललो नाही !!
.

कट्टी करून आपण जवळीक वाढवूया --[गझल]


कट्टी करून आपण जवळीक वाढवूया
उकरून भांडणे चल आनंदही लुटूया..

बघ चंद्र मीच झालो हो चांदणी सखे तू
गगनात आज स्वप्नी धुंदीत या फिरूया ..

हातात हात घे तू स्पर्शात जाण मजला
संवाद आज दोघे मौनात ये करूया ..

सांभाळता तुला मी सांभाळ तू मलाही
केली कुणी न पर्वा तर तोल सावरूया ..

नजरानजर पुरे ही पाठीस पाठ लावू
विरहातल्या क्षणांची जगुनी मजा बघूया ..
.

दिन दिन... दिवाळी -

महिलादिनानिमित्त-

आज
सकाळी
पहिले सात्विक
काम मी केले ---

ते म्हणजे,

माझ्या
कपातल्या
गरम गरम
अर्ध्या चहाची
बशी

अर्धांगीपुढे
सादर केली -----

तेव्हापासून
येता जाता
माझ्या कानावर
एकच गाणे
ऐकू येत आहे --

जीवनात
ही बशी
अशीच
लाभू दे ------- !
.

लाईफ टॅक्स

आमचा रस्ता
आमच्या गाड्या
त्यावर लावला टॅक्स तुम्ही-

आमचे कष्ट
आमचे वेतन
त्यावर लावला टॅक्स तुम्ही-

आमची मिळकत
आमची कमाई
त्यावर लावला टॅक्स तुम्ही-

मायबाप सरकार,
उरले 'जगणे'
त्यावरही लावा टॅक्स तुम्ही-- !
.

सुख म्हणजे नक्की काय असते

परदेशस्थित

बेचैन मुलाच्या मालकीच्या

भारतातल्या चार बेडरूमच्या

प्रशस्त "रिकाम्या" फ्ल्याटकडे

मी हळूच नजर टाकतो ,आणि -माझ्या पाणावलेल्या डोळ्यांपुढे

उगाचच उभा राहतो

लहानपणचा

गावाकडचा

आते-मामे-चुलत-मावस भावंडानी

"गजबजलेला"

तो माझा

आजोळचा वाडा . . !

.

फेस्बुकी जाते

"फेस्बुकी" जाते
सुरेख बाई,
कणभर "पोस्ट" मी
दळssssते,

"कॉमेंट" "लाईक"चे
त्यातून मणभर,
रोजच पीठ ग
मिळsssते . .

अस्से पीठ
चविष्ट बाई,
त्यानेच पोट
भरsssते,

दादल्याच्या
भुकेची आठवण,
कशाला मग
उरsssते !
.

सौ सुनार की एक लोहार की

काल रविवार

दिवसभर रेडिओवर गाणी ऐकून झाली
दूरदर्शनवर बातम्यांची बरसात पाहिली 

दोन तासाचे लग्न
आहेर न देता नजरेखालून घातले
करमणूक मनोरंजन नावाचे दु:खद प्रकार बघून झाले
विनोदी मालिका नावाखाली रटाळ मालिका पाहून झाल्या
 

शेवटी पाचवीला पुजलेला
आळस आणि कंटाळा
दोन्ही मदतीला धावून आले

सावधगिरी बाळगत
खिशातले एटीएम कार्ड चाचपून
बायकोबरोबर फिरायला जाण्याचा निर्णय घेतला

--- बागेजवळ गेल्यावर 

बायकोला गजरा घेणे प्राप्त होते
गजऱ्यानंतर खादगीत तोंड घालणे क्रमप्राप्त होते
त्यानंतर आईस्क्रीम ओघाने आलेच

घराकडे दोघे डुलत डुलत निघालो
बायकोने हसत हसत गुगली टाकलाच

" काय हो .. मघाशी जाताना आणि आता येताना
आज तुमची नजर बरीच पारदर्शकतेकडे झुकलेली दिसली ..!"

त्या "एकाच शब्दा"ने सगळ्या
राजकारणात समाजकारणात आपल्या दैनंदिन जीवनात
इतका घोळ घातला आहे म्हणून सांगू
जगणेही किती मुश्कील झाले-
समजले ना !

बायकोकडची नजर चुकवणे क्रमप्राप्त
लाटणे बरोब्बर नेम धरून 

आमच्या पाठीवर हाणलेच ना !
.

वदनी कवळ घेता

जेवतांना पुन्हा एकवार

बायकोने विचारलेच,

" जेवायला सुरुवात करतांना,

देवाचे काही स्मरण वगैरे

करता की नाही ? "


मीही तेवढ्याच ठसक्यात

उत्तर दिले,

" त्याशिवाय मी जेवायला

कधी सुरुवातच करत नाही ! "


बायकोने दुसऱ्या दिवशी पाळत ठेवलेली

माझ्या लक्षात आली..

जेवायला सुरुवात करतांना,

मी भाताचा घास चिमटीत धरून

जोरातच म्हणालो,

" अरे देवा ! आजही भात कच्चाच ! "
.

त्रांगडे अॅडमिशनचे

तुलनेने 


इंजिनिअरिंग 

वा

मेडिकलची 

एन्ट्रन्स फी 

कमी -


आणि . 

. .
"प्लेग्रुप"ची फी 

जास्त 

वाटत असल्याने. . . .


मी 

माझ्या नातवाला 

डायरेक्ट इंजिनिअरिंग 

वा

मेडिकललाच


कसे दाखल करता येईल -

याचा विचार करत आहे !
.

वामकुक्षीतले स्वप्न

" मी ढोंगी नाही

मी खरे बोलतो .

मी प्रामाणिक आहे

मी भ्रष्टाचारी नाही.

मी शांतताप्रिय आहे

मी सन्मार्गाने चालतो.

मी फ्लेक्सविरोधी आहे 

मी गॉगल वापरत नाही .

मी घोटाळा करू शकत नाही

मी कुठलाही कायदा मोडू/तोडू शकत नाही..."


" छे छे छे छे --

अहो, कुठल्याच चांगल्या गुणवत्तेत, 

बसत नाहीत तुम्ही तर !

माफ करा हं --

तुम्ही आमच्या पक्षाततरी बदलून येऊ शकत नाही !

तुम्हाला तिकीट देणे तर लांबची गोष्ट !! "


..... इतक माझ्यासारखं 

वास्तववादी स्वप्न

दुपारच्या वामकुक्षीत 

आजवर कुणाला तरी पडलं असेल का हो ?
.

जाहीरनामा

" माझा प्रभाग . . 

धूम्रपानविरहीत
कचराविरहीत
अतिक्रमणविरहीत
तंबाखूगुटखापिचकारीविरहीत
मद्यपानविरहीत
खड्डेविरहीत
करीनच . ."

- असली खरोखरची समाजसुधारक घोषणा

 कुठल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात 

कुणी वाचली का हो !
.

पोट -

कुणीतरी 
कधीतरी
एकदातरी
 
जेवताना
लक्ष देईल का.. !

मेजवानी
झोडताना
"माणूस"
होण्याचे
कष्ट घेईल का - !

माजून
अन्न ताटात
टाकताना,

मेजवानी
नाहीतर नाही ,

निदान
त्यातला
एखादा घास ..

भुकेल्या पोटासाठी
ठेवील का ..!
.

मंद गारवा हवेत - [गझल]

मंद गारवा हवेत साथ तव सखे गृहीत 
दुग्धशर्करा ग योग गात गीत ये मिठीत..
गीत हे सुरेल छान ऐकुनी तुझीच तान
चंद्रमा बघे वरून चांदणीहि ये खुषीत..
दोन जीव शांततेत मस्त आज एक होत
दूर दूर अनिल नेत सूर मस्त संगतीत..
दो करात घे करांस पुलकित तन खास स्पर्श
श्वास धुंद जाहले नि बहरली तशीच प्रीत..
भास खास अंतरात होत वेगवेगळाच
भावना मनातल्याच खचित आपुल्या लयीत..
ठोकरून या जगास प्रीत आज ये भरात
मीलनात दंग होत गात गात प्रेमगीत..
जग सखे तुला मलाच वेगळे ग भासणार
विसरणार मी जगास दंगणार संगतीत..
वाढ स्पंदनात खास मीलनास प्रीति अधिर
आज दोन जीव एक वाव फार जवळिकीत.. !
-

लिहितेस कधी तू जेव्हा --


[चाल- नसतेस घरी तू जेव्हा...]

लिहितेस कधी तू जेव्हा
जीव सुटका सुटका म्हणतो -
लाईटचे वरती वांधे
अंधार सारखा पडतो .. 


तू लिहिता वीज रुसावी
जवळून दूर मी सरतो -
तू जरा दिशाहीन होते
अन घोळ नेमका होतो -


येताच ती वीज जराशी
धुसफुसून बघशी मागे -
खिडकीशी कागद वारा
तव धरण्यावाचून नेतो .. 


तव लिखीत ओळी साऱ्या
मज पाठ ग हजारवेळा -
स्मरणातच तुझे अडावे
मी उगाच अगतिक होतो -


तू थांब सखे लिहितांना
मी झाडू का घरदारा -
कागदाचा केर ढिगात
माझ्यासह घरभर फिरतो ..


ना अजून झालो लेखक
ना प्रसिद्ध कवी मी झालो -
तुजवाचून अडतच जाते
तुजपासून शिकत रहातो ..
.

पारध

 करण्यासाठी पारध माझी
बनलीस शिकारी समोर तू

शब्दांच्या शस्त्राने सखये
राहिलीस वार करतच तू

अथक केलेस प्रयत्न किती
मजला ठार करण्यास तू

ओरखडा ना मनास माझ्या
उमटवू शकली कधीच तू

निष्फळ ठरले प्रयत्न तुझे
हरून शेवटी दमलीस तू

टाकला असतास एक कटाक्ष
प्रेमळ जर माझ्यावर तू

पुरते घायाळ केले असतेस
कधीच नजरबाणाने तू ..
.

["साहित्य-लोभस"- दिवाळी विशेषांक - २०१५]

हा कोणाचा नवाच फतवा - - [गझल]

हा कोणाचा नवाच फतवा
कायम अफवा नवी पसरवा ..

खाक्या इथला जगावेगळा
नियमांना पण खुशाल तुडवा..

जीवननौका बुडू लागली
तिजला आता किनारा हवा ..

हसवत राहू कसा यापुढे
आणू कोठुन मुखवटा नवा ..

मधुमेही तो जरी सोयरा
मिष्टान्नेही खुशाल भरवा ..

.

एकेकाचे नशीब

"हु हु हुsssss
कालपासून
किती थंडी
वाजते आहे -"

- उबदार
पांघरुणातला
श्रीमंत
कुरकुरतो आहे -

"आर द्येवा
उद्यातरी
पोटाला
भाकरतुकडा
घावल का -"

- फाटक्या
घोंगडीतला
गरीब
कुडकुडत
पुटपुटतो आहे ..
-

तन एक मने दोन

एकदा
धडपड करत
गगनविहार करून
तुझ्याचसाठी
आकाशातला चंद्र
आणला होता -

तर
तेव्हा तूच
म्हणालीस ना

"अय्या,
एखादी चांदणीही
चालली असती
की रे मला !"

नंतर
हिंडून फिरून
चौकशी करून
एक छानसा रुमाल
तुझ्याचसाठी
आणला -

तर
फुरंगटून म्हणतेस -

"इश्श,
त्यापेक्षा
एखादी साडी
आवडली असती
ना हो मला !"
-

तुझे येणे दरवळ सुवास - - [गझल]

तुझे येणे दरवळ सुवास 
तुझे जाणे एकांतवास ..

तुझे रुसणे शब्द उपवास 
तुझे हसणे खास घरवास ..

तुझे छळणे श्वासनिश्वास 
तुझे बघणे अटळ विश्वास ..

तुझे दमणे हा अविश्वास 
तुझे रमणे आत्मविश्वास ..

तुझे असणे मधुर सहवास 
तुझे नसणे विधुर वनवास ..
.