बागेमधला फेरफटका -


                                       बागेमधली विविध फुले
                                       रांगामधुनी कशी बहरती
                                       रंग लेऊनी मोहक अंगी
                                       वाऱ्यावरती गंध पसरती !

                                                           वातावरणी रम्य रंगती
                                                           मुलामुलींचे ढंग वेगळे
                                                           कोलांटउड्या मर्कटलीला
                                                           पळापळीचे खेळ आगळे !

                                       बाबागाडी निवांत फिरते
                                       चिवचिवणारी छोटी बाळे
                                       विश्वाला सामावून घेती
                                       लुकलुकणारे त्यांचे डोळे !
 
                                                            खुषीत नातू आणि आजोबा
                                                            बागेमध्ये फिरून येती
                                                            कोण सान नि कोण तो मोठा
                                                            देहभान विसरून जाती !

आली आली हो दिवाळी -

                       
                                


                                                      
                                                       आली आली हो दिवाळी
                                                      
                                                       ही रांगोळी सांगे दारी
                              
                                                       स्वागतास सज्ज राहू
                                                      
                                                       प्रकाशात घरोघरी !                                                                            सुसंवादी भेटीत त्या

                                                                            काव्य शास्त्र विनोदाच्या -

                                                                            एकमेकांना देऊ या

                                                                            शुभकामना मनीच्या !


                                                         
                                                          करू विना आवाजाने

                                                          छान दिवाळी साजरी ,

                                                          ठेवू प्रदूषणमुक्त

                                                          वसुंधरा ही गोजिरी !                                                                            गोडधोड चवदार

                                                                            खमंगशा फराळात-

                                                                            भूक गोरगरीबांची

                                                                            नित्य घेऊया ध्यानांत !                           

जीवनाचे गाणे !


पूर्व जन्मी पुण्य गाठी 
चालू जन्मी पाप पाठी

गॅस नाही हो मिळत
घास नाही तो गिळत

पेट्रोलचा किती जाळ
रॉकेलचाही दुष्काळ

रेशनला रांग मोठी
माल संपल्याची पाटी

दिसे भांग तुळशीत
असे माल भेसळीत

म्हणे पापभीरू मन
हवे पांढरेच धन

नको लाचलुचपती
नको भ्रष्ट उचापती  

नेकीनेच चालू रस्ता
खात खात खूप खस्ता

एका डोळयात ते हासू
दुजा डोळ्यात ये आसू

महागाईची अंगाई
रोज सरकार गाई

दरबारी झोप जडे
डोळे आमचे उघडे

असे कष्टातले जिणे
बने जीवनाचे गाणे !