बगळे


सगळे बगळे
आगळे वेगळे..

कामापुरते
गळ्यात गळे..

काम होताच
पकडतात गळे..

एका पायावरती
टपलेले बगळे..

दोन पायावरचे
धूर्त काही बगळे..

स्वार्थ असता
काढतात गळे..

सत्ता दिसता
दाबतात गळे..

संधी मिळता
ओढतात गळे..

केसाने मग
कापतात गळे.. !
 
.

२ टिप्पण्या: