भांडण धुलाई

बायकोसमोर
शर्ट फडकवत मी म्हणालो-


" बघ !

 अशी मस्तपैकी पांढरीशुभ्र धुलाई....
 नेहमी व्हायला हवी ! "

बायको शांतपणे उत्तरली -

" आज धुण्याला बाई आली नाहीय.
त्यात आपले सकाळी झालेले भांडण...
विसरलात वाटतं ?
कपडे धुताना,

 जरा नेहमीपेक्षा जास्त-
मीच आपटले पिळले असतील ना !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा