बंडू फेसबु[भु]के

नऊ वाजले - सूर्याची किरणे खिडकीतून तोंडावर आली आणि सकाळ झाली.

नऊचा गजर झालेला ऐकत बंडू उठला.
पटकन आठवणीने तोंड न धुताच, आधी ते फेसबुकात खुपसले......
पाच फोटो आधीच शोधून ठेवले होते...

पहिला फोटो नव्व्याण्णवजणांना ट्याग केला "गुडमॉर्निंग"चा ..
आणि मग तो इतर कामाकडे वळला.

दुपारचे बारा वाजले.-- घाईघाईने वचा वचा चार घास चावले आणि -
दुसरा फोटो फेसबुकावर पंचाहत्तरजणांना ट्याग करून टाकला "गुडनून"चा !

चार वाजता आठवणीने, बायकोने चहाचा कप पुढ्यात ठेवला-
बायकोने दिलेला चहा घट घट घशाखाली ओतला.. 

तिसरा फोटो तयार होताच--- "गुडआफ्टरनून"चा !
झटकन फेसबुकावर पन्नाससजणांना ट्यागला आणि

 बंडू बाहेर पडला ------

दोन तासांनी बंडू घरी परतला, सहा वाजलेले पाहून दचकला -- चटकन फेसबुक उघडले आणि चौथा फोटो पंचवीससाठी सादर ट्याग केला - "गुडइव्हनिंग"चा !

रात्रीे बारा वाजता..बंडूने फेसबुक उघडले आणि हुश्श करत,

"गुडनाईट"चा फोटो मोजून निवडक दहाजणींना ट्याग करून टाकला ... !

----तो उत्साहभराने भल्या सकाळपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत आपण टाकलेल्या फोटोवरचे लाईक/ कॉमेंट/ शेअर पाहू लागला ----

फेसबुकावर तब्बल पाच हजारची मित्रयादी असलेला बंडू---
आपल्या मित्र/मैत्रिणींचे जेमतेम वीस लाईक - पंधरा कॉमेंट - दोन शेअर बघतच-------

"आता वाजले की बारा ..." असे स्वत:शी गुणगुणत सुखाने झोपी गेला.
.

२ टिप्पण्या: