सुगंध उधळत गेली निघुनी --[गझल]

सुगंध उधळत गेली निघुनी
मनास माझ्या इथे सोडुनी ..

जाता जाता लाडिक हसुनी
घरे काळजा सहज पाडुनी ..

नजरेचा तो तीर नेमका
हृदयावर या कसा फेकुनी..

ओळखपाळख नसता काही
छान बोलली समोर बसुनी ..

नजरभेट पण चार क्षणांची
सय जन्माची गेली पटुनी ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा