कोडे

बडबड सदैव करतो    
बहिऱ्यांच्या सोबतीत मी -

मार्ग विचारत फिरतो  
आंधळ्यांच्या जगात मी -

शर्यत लावुन पळतो  
लंगड्यांच्या आसपास मी -

गप्पा ऐकत फसतो  
मुखदुर्बळांच्या घरात मी -

शड्डू ठोकत असतो 
भितऱ्यांच्या तालमीत मी -

जगताना मी दिसतो 
मुडद्यांच्या संगतीत मी - !
.

२ टिप्पण्या: