छानशी करतो अपेक्षा - [गझल]

छान मी करतो अपेक्षा स्वप्न बघण्याचे बिलोरी
आडवी येऊन नियती दाखवी का ते अघोरी

काय वर्णू साठलेल्या वेदनांची थोरवी मी
वेदना वाटून घ्या ही फोडुनी माझी तिजोरी

थोर आहे आज पैसा सत्यही झाकावयाला
दाखला खोटाच मिळवी न्याय घेण्याला टपोरी

मागताना दान देवाला सुखाचे नेहमी मी  
टाकली झोळी सदा का भरुन दु:खाची शिदोरी

का मनाला हौस होती शोधण्याची राक्षसाला
शोधताना नेमका का आरसा आला समोरी ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा