"मराठी बोला चळवळ" --- निमित्त-

मराठीच वाचू मराठीत बोलू -
मराठी लिहूनी आनंदात डोलू !

मराठी मराठी जी माझीच माय -
कशी विसरू सांगा दुधावरची साय !

परीसामुळे होई लोखंड सोने -
मराठी असे जीवनी साज-लेणे !

उतू नका आणि मातू नका हो -
मराठी वसा तुम्ही टाकू नका हो !

मी मातृभाषाभिमानी रहावे -
जगाने  शहाणे मराठीत व्हावे !

मिरवणार  झेंडा मराठी सदा मी
फडकणार उंचावरी  तोच नेहमी !!
.

खारूताई, खारूताई !

खारूताई, खारूताई!
पळापळीची कित्ती घाई !

झुपकेदार शेपटीची-
ऐट भारी हो तुमची !

बघुन टकमक इकडेतिकडे
तुरु तुरु पळता कुणीकडे ?

आज्जीची गोष्ट ऐकली आम्ही-
रामाला मदत केली तुम्ही !

इवलीशी ताई, काम खूप मोठ्ठे-
पाठीवर पाहू द्या ना रामाची बोटे !!

मैत्रीचे गणित -

मैत्रीमधे वजाबाकी
दोषांची करावी,
मैत्रीमधे बेरीज ती
गुणांची करावी;
मैत्रीत हवा गुणाकार
मैत्रीत नको भागाकार,
मैत्रीच्या गणितांमधे
शून्याला नकोच आधार !
जीवनात सुविचारांनी
मैत्रीचे धागे विणावे,
विणता विणता धाग्यांनी
जाळे सुंदरसे बनवावे;
मैत्रीच्या जाळ्यात
खूप खूप गुरफटावे-
मैत्रीचे गणित नंतर 
आयुष्यात ना सुटावे !!

माता ही घाबरी ---

[चाल: राधा ही बावरी -]

गर्दीत वाहने-लांब रांग पाहता , नजर भिरभिरते
ऐकून हॉर्न,विसरून भान,ही वाट काढण्या बघते
त्या अतिक्रमणांच्या विळख्यामधुनी- हाक ईश्वरा देई
माता ही घाबरी पोरीची माता ही घाबरी !

इवल्या इवल्या पायांची त्रेधातिरपिट उडताना
थेंब थेंब वाहनातुनी पिचकारीचे पडताना
तो गणवेषाचा रंग पाहता पोर घाबरुन जाई
तो उशीर होता गेट शाळेचे बंद ! मारतील बाई ?

आज इथे तर उद्या तिथे - दूर निधन ते अपघाती
पोरीसोबत जाताना उगा पावले अडखळती
ते ऊन म्हणा पाऊस म्हणा , पालिकेस जाग न येई
ते खड्डा खणणे रस्त्यामधुनी , बंद कधी ना होई !