जगावेगळे विश्व कवीचे -

जगावेगळे विश्व कवीचे
अक्षरांसवे खोड्या करता -
चिमटे काढते वा गुदगुल्या
सराईतपण हाती येता !

जे ना दिसते कधी रवीला -
म्हणे नेमके कवीस दिसते
पाताळातून थेट त्या गगनी -
कवी भरारी चालू असते !

बालपणी वा म्हतारपणी ,
खरडावी लेखणी वाटते !
परी लेखणी येता हाती
कवीमनीं का खंत दाटते !

जुळवू कैसे यमकाला मी
भिता व्याकरणाला मनात
गणवृत्ता ओळखू कसे मी -
काव्यप्रसूती चिंता जनात !

अरसिका पहिले वंदावे -
अन कवितेचे बोट धरावे ,
टीकाकारास मुळी न भ्यावे
स्वानंदास्तव मस्त लिहावे !!

बंडूच्या स्वप्नातच येते -

बंडूच्या स्वप्नातच येते स्वर्गामधुनी छान परी
झोपेमधला हीरो बंडू मौजमजा धम्माल करी   ।१।

खात ‘ बुढ्ढीका बाल ’ शंभर बंडू होतो लालीलाल
चोखत लॉलीपॉप शंभर बंडू करतो पहा कमाल   ।२।

ट्वेंटी-ट्वेंटित बंडू ऐटित ठोकी शतके चार
बळी दहाही घेऊन करतो शत्रूला बेजार   ।३।

खुशालचेंडू मिळवी बंडू गुण शंभरपैकी शंभर
निकालात ना कधीच सोडी तो अपुला पहिला नंबर   ।४।

ऑलिंपीक वा एशियाड ती असो कोणतीही स्पर्धा
प्रतिस्पर्ध्यांची उडवी बंडू क्षणात भलती त्रेधा   ।५।

बंडू वरचढ ठरतो नेहमी - खेळ असो मारामारी
कुस्तीमध्ये डाव बंडुचा धोबीपछाडच भारी    ।६।

मारी शाळेला तो बुट्टी स्वप्नामधला बंडू
देतो अभ्यासा तो सुट्टी खेळत विट्टीदांडू   ।७।

- - - गजर घड्याळाचा ऐकुन करि बंडूला परी टाटा
लवकर निजून उशिरा उठता बंडू खाई धपाटा   ।८।

शिखर त्यांनी गाठलेले पायथा धुंडाळतो - [गझल]

वृत्त- कालगंगा/देवप्रिया 
लगावली- गालगागा गालगागा गालगागा गालगा 
मात्रा- २६
-------------------------------------------------
शिखर त्यांनी गाठलेले पायथा धुंडाळतो
चालती तोऱ्यात सारे मीच का ठेचाळतो-

देव दगडांतील येथे पुजुन का कंटाळतो
माणसांतिल देव तेथे पूजणे ना टाळतो-

शोभती जरि आज कपडे भरजरी अंगावरी
कालच्या सदऱ्यावरीचे ठिगळ का कुरवाळतो-

फाटकी लेऊन वसने रंक अब्रू झाकतो
अब्रु उघड्यावर थिरकते मंच ना ओशाळतो-

चोर अपराधीच येथे उजळ माथे मिरवती
वेदना इतरां न होते तीच का कवटाळतो-

बीज ते साधेपणाचे काल कोणी पेरले
रोप भाऊबंदकीचे आज मी सांभाळतो ..
.