अंगभर लेउनी शरमली ती ..(गझल)

वृत्त लज्जिता-
(गालगा गालगा लगागागा)
........................................

अंगभर लेउनी शरमली ती
नेसुनी फाटके मिरवली ती

पोरगी पोटुशी जरी होती
भीक मागायला फिरवली ती

लागली लॉटरी हजाराची
दानपेटी बघुन दचकली ती

वाढवू मी कशी स्मरणशक्ती
पुस्तके वाचुनी विसरली ती

भाकरी कालची करपलेली
आसवांच्यासवे पचवली ती
.

सुखशांतीचे तोरण -

करून गजाननाला वंदन
काढू ऋण थोडेसे आपण
चिंता नकोच महागाईची
दसरा दिवाळी आनंदी सण..

परंपरागत चालत आले
सणासुदीचे चार सुखी क्षण
आदरातिथ्यही एकमेकांचे
घरात गोडधोडाचे जेवण..

स्नेहभाव वृद्धिंगत होता
आनंदावर कुठले विरजण
उत्सवप्रिय माणूस असतो
उजळते घरदार नि अंगण..

हेवेदावे द्वेष विसरुनी
एकी होते मिटते भांडण
आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषांचे
मनातले सरते दडपण..

समानतेचे विश्व वाढवू
जातपातीचे तोडू रिंगण
बंधुभाव जाणून बांधू
सुखशांतीचे दारी तोरण.. !
.

तोंड चुकवूनिया कुठे जाशी.. गझल

लज्जिता वृत्त..
(गालगा गालगा लगागागा)

तोंड चुकवूनिया कुठे जाशी
का उगा पावसा शिव्या खाशी.. 
.
पावसाची कशी अजब खेळी
त्यामुळे जातसे बळी फाशी..
.
साव तो नेहमी दरिद्री का
खेळतो चोरटाच पैशाशी..
.
हिंडते छान घार आकाशी
लक्ष ठेवून पण पिलापाशी..
.
पाहतो गाठण्यास आघाडी
ऐनवेळीच शिंकते माशी..
.