का दुकानी चुंबनाची.... (गझल)

का दुकानी चुंबनाची आज गोडी आठवावी
विसरुनी पेढ्यासही मी शेवचकली मागवावी..
.
संपले दु:खात जीवन भोवती काळोख आता
वाट थोडीशी सुखाच्या काजव्याने दाखवावी..
.
हालचाली मोहणा-या खास गजरा माळताना
वाटली डोळ्यात माझ्या अप्सरा ती साठवावी..
.
खास नटलेल्या सखीला पाहिले मी मंडपी त्या
वाटले सर्वांपुढे मी छान सनई वाजवावी..
.
आज बिनतारी कुठेही जातसे संदेश जगती
वाटते पण एक चिट्ठी मी सखीला पाठवावी..

चार हायकू

मुक्त छंदात 
खूप मी आनंदात 
बंधनमुक्त ..
.

रोजचा नाट 
पाहू रे किती वाट 
धो धो पाऊस..
.

स्पर्श ओलेता     
अनोख्या पावसात  
चिंब मनात..
.

धरा रुसली 
पावसाने हसली 
शमली तृष्णा ..
.