स्व प्न भं ग - -

तू हात पुढे जो केला, मी दिला त्यास आधार
समजून फोड तळहाती हळुवारपणे जपणार
वचनास पाळण्याचा केला पक्का निर्धार
चाललीस सप्तपदी तू, मी कधी न अंतरणार
शंकेस कधी तो थारा तू मनात ना देणार
जोडीची गोडि-गुलाबी ही सदैव दिसणार
तू कामावरून येता, तव स्वागत मी करणार
कप हाती गरम चहाचा- बिस्किटासवे देणार
तारीख एक ती येता, मी खूष अती होणार
तव पगार माझ्या हाती-मी तुजभवती फिरणार
..स्वप्नातहि असले भलते तू आणु नको कुविचार -
जा सांग तुझ्या बापाला मी घरजावई ना होणार !
ती केबी-फोरची संधी मी नाही दवडणार
करोडपती बनण्याची मी स्वप्ने बघणार !!

चार चारोळ्या -

निर्जीव असुनी पहा आरसा 
कौतुक करतो तुझे अती -
सजीव पामर मी तर साधा 
घुटमळणार ना तुजभवती ..
.

कार्यक्रम वृक्षारोपण दरवर्षाचा 
रोपासाठी खड्डा शोधती -
दिसता मागील वर्षाचा खड्डा 
मंत्रीमहोदय आनंदू लागती ..
.

लेखणी माझ्या भावनांशी 
इतकी झाली एकरूप -
मी विचार करण्याआधीच 
लिहू लागते ती आपोआप ..
.

जो तो हात जोडून 
मागतो सुख देवापुढे -
देवाकडून सुख मिळताच 
फिरवतो पाठ त्याच्याकडे ..
.

चारोळ्या ...

1.


'सवय -'


सवय तुला मज डिवचण्याची 

दिवसभर दूर दूर पळण्याची -

तास एखादा निवांत पडता 

स्वप्नी येउन मज छळण्याची ..
.


2.


'कशासाठी पोटासाठी -'


कधी ह्या कधी त्या दारी

कष्टाविना न मिळे भाकरी -

ह्याला जीवन ऐसे नाव 

कधी लाचारी कधी चाकरी..
.


3.


'एखादी तरी स्मितरेषा -'


नका दाखवू चेहरा गंभीर 

टाळतील ते सारे जन हो -

ठेवा स्मितरेषा चेहऱ्यावर
 
भाळतील ते सारे जन हो ..

.