किती गारठा हा असा झोंबणारा.. [गझल]

वृत्त- भुजंगप्रयात 
मात्रा- २० 
लगावली- लगागा लगागा लगागा लगागा 
अलामत- आ 
------------------------------------------

किती गारठा हा असा झोंबणारा 
तुझी ती मिठी हाच त्याला उतारा..
.
नसे मेघ काळा न पाऊस कोठे   
न मोरास वाटे फुलावा पिसारा..  
.
व्यथा तो न सांगे मनाची कुणाला  
सुखी ना दिसे त्यास कोणी सहारा..
.
न चिंता मनाला कधी आळशाच्या 
असे घोर कर्त्या मनालाच सारा..
.
सुखाचे घडावे कधी त्यास दर्शन 
व्यथेचा शिरी नित्य पाटीत भारा..
.
कशी धावते लाट बेभान मागे 
पळे घाबरूनी पुढे तो किनारा..
.

दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर -- [भक्तीगीत]

[चाल- भातुकलीच्या खेळामधली...]

दत्त दिगंबर, दत्त दिगंबर नाम स्मरूया सारे 
स्मरून अपुल्या जन्माचे ह्या सार्थक करूया सारे ..

सुंदर मूर्ती डोळ्यापुढती उभी किती ही छान 
दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर म्हणत करू गुणगान 
दत्तात्रयास बघताना भवसागर तरूया सारे ..

हात जोडता भाव अनामिक आनंदही हृदयाला 
भजनी तल्लीन होता वाटे संतोषही मनाला 
दत्त दिगंबर म्हणता म्हणता माळ जपूया सारे ..

चार श्वान हे वेद भोवती वसुधा ही गोमाता 
शंख चक्र अन त्रिशूल डमरू उभा घेउनी त्राता 
शरणागत नतमस्तक होऊन त्यास बघूया सारे ..

सहा हात अन तीन मस्तके देव अलौकिक आहे
भक्ताची आळवणी आणिक भाव मनीचा पाहे 
ब्रह्मा विष्णू आणि महेशा वंदन करूया सारे ..
.

" का मी प्रयत्न केला नात्यास जोडण्याचा. . " [गझल]

[वृत्त- आनंदकंद , मात्रा- २४ , अलामत- अ,
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा, 
गैरमुरद्दफ]

का मी प्रयत्न केला नात्यास जोडण्याचा
होता प्रयत्न त्यांचा गोत्यात आणण्याचा ..
.
पाहूनिया सदोदित पळतो पुढेच जो तो 
बघतो सुवर्णक्षण मी ते पाय ओढण्याचा ..
.
का साठवील कोणी अळवावरील पाणी 
ठाऊक ज्यास त्याचा गुणधर्म वाहण्याचा ..
.
सुविचार फलक दिसती रस्त्यात येथ तेथे
करतो विचार त्यांना दुरुनीच खोडण्याचा ..
.
आधार तोच बनतो तो नेक एक सच्चा 
संकल्प सोडतो जो स्वार्थास त्यागण्याचा ..
.
निष्ठेतलेच नेते खुर्चीस भाळणारे
घेती अचूक निर्णय पक्षास सोडण्याचा ..
.

गादीवर तो भर दिवसाही जरी लोळतो .. [गझल]

वृत्त- मात्रावृत्त, अनलज्वाला 
मात्रा- ८+८+८ ,   अलामत- अ 
---------------------------------------------
गादीवर तो भर दिवसाही जरी लोळतो 
पहाटस्वप्ने त्यावेळी तो गोड पाहतो..
.
कर्तव्याचे पालन करतो ठरे "मूर्ख" पण  
बदलीसाठी सर्वाआधी पात्रच दिसतो..
.
तिळगुळ घेतो गोड बोलतो कामापुरता 
काम संपता ना चुकता तो शिव्या घालतो..
.
पत्नी समोर दिसता का तो कापे थरथर 
ती नसता जग माझ्या मुठीत ठेविन म्हणतो..
.
जाते भांडत दूर कुठे ती सोडुन मजला 
का उचक्यांची बेजारी मी सोसत हसतो..
.

टाळू तिला किती मी संधी न फार आता- [गझल]

वृत्त- आनंदकंद 
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा 
मात्रा- २४ 
अलामत- आ  ,   रदीफ- आता 
-------------------------------------------------

टाळू तिला किती मी संधी न फार आता 
या सावजास टिपण्या ती सज्ज घार आता..
.
हातास स्पर्श होता सांभाळतो मनाला 
परक्या घरातली ती शालीन नार आता..
.
डोळ्यात काय जादू आहे तिच्या कळेना 
थांबून झेलतो मी हृदयात वार आता..
.
घेणार शस्त्र ना मी जखमा करावयाला   
या लेखणीतल्याही शब्दांस धार आता.. 
.
आई नि बाप सोबत थाटात जन्म गेला  
पत्नीसमोर वाटे त्यांचाच भार आता.. 
.

हायकू.. संक्रांतीचा !

तीळ बोलाचे 
गूळ त्यात मैत्रीचा 
स्नेह वाढीचा..
.

जरी आडवे काही त्यांना तुडवत गेलो ,, [गझल]

वृत्त- अनलज्वाला ,   रदीफ- गेलो 
मात्रा - ८+८+८ ,  अलामत- अ ,
-------------------------------------------
जरी आडवे काही त्यांना तुडवत गेलो 
त्यासाठीही अनुयायी मी निवडत गेलो..
.
येता जाता करू लागले उपदेशच ते
समोरून मग खुशाल त्यांना टाळत गेलो..
.
आवश्यकता होती थोडी मज पैशांची
पेरणीस मी साखर तोंडी ठेवत गेलो..
.
वेळ दिलेली त्यांनी मजला ठीक सातची 
वेळ आठची प्रमाण मानुन पाळत गेलो..
.
मज आवडते जमेल त्याचे कौतुक करणे 
निंदातुर का चेहऱ्यास मी पाडत गेलो..
.

तीन सुधाकरी -

१.
वळू लागे पाय 
देवळाचा रस्ता 
खात आहे खस्ता 
सांगण्यासी..
.
२.
प्रेम स्वत:वर 
अती जे करावे 
फक्त ते सांगावे 
आरशाला..
.
३.
फार प्रदूषण 
उपदेश झाला 
घरात का भ्याला 
उंदरास.. 
.

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलनाम घेऊ मोठ्याने ..

[चाल- बाकड बम बम बम बाजे डमरू..]

विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलनाम घेऊ मोठ्याने 
विठ्ठल नामाचे स्मरण करू आनंदाने..

हळू हळू ती पंढरीची वाट चालूया 
चालत चालत मुखात विठ्ठलनाम गर्जूया 
गजर टाळांचा टाळ्यांचा करूया हर्षाने ..

चंद्रभागी स्नान करुनी पुण्य साठवू 
स्नान करता करता त्या विठूला आठवू 
पुण्य गाठीशी पाठीशी बांधू नामाने ..

विठ्ठल विठ्ठल स्मरण करण्या त्रास कसला हो 
रूप डोळ्यापुढती बघण्या कष्ट कसले हो 
वाळवंटी भजन कीर्तन होईल जोमाने ..

सावळ्या विठ्ठला डोळे भरून पाहूया 
विटेवरच्या त्याच्या चरणी माथा ठेवूया 
जाऊ रंगुन दंगुन त्या विठ्ठलनामाने ..
.

रात्रीत वाटपाची ज्याची चुणूक आहे.. [गझल]

वृत्त- आनंदकंद 
लगावली- गागाल गालगागा गागाल गालगागा 
मात्रा- २४ 
अलामत- ऊ ,    रदीफ - आहे 
-------------------------------------------------
रात्रीत वाटपाची ज्याची चुणूक आहे 
खुर्चीत "तो"च नेता होरा अचूक आहे 
.
दुष्काळ रोज आहे चारा न द्यावयाला 
दणक्यात नांगरावे जित्राब मूक आहे ..

मागीतली जरी मी ना वाढते कुणी ती  
नित्कोर भाकरीची मज फक्त भूक आहे..

दाता न ओळखीचा त्राता न पाळखीचा  
वर्दीतलाच टपला मज धाकधूक आहे ..
.
शेतात थेंब नाही घामास दाम नाही   
मरणे पसंत करतो जगणेच चूक आहे ..
.

गर्दीमध्ये बोलायाला वेळच नसतो.. [गझल]

मात्रावृत्त- अनलज्वाला 
मात्रा- ८+८+८ ,   अलामत - अ  
----------------------------------------------
गर्दीमध्ये बोलायाला वेळच नसतो 
एकांती मग माझ्याशी मी बोलत बसतो..

येता जाता निरखत असते आरशात ती 
वेडी समजत तिला आरसा पाहत हसतो..

सदैव करतो भरल्या पोटी भाषण नेता 
पोट भुकेले असून "राजा" ऐकत फसतो..

वाट पाहुनी यमराजाची जगून झाले 
का घाबरलो मी जगण्याला विचार डसतो..

वाचत होता रोजच गीता उत्साहाने 
नक्की आहे का फलदायी शोधत असतो..
.