संसाराची सप्तपदी मी -


             संसाराची सप्तपदी मी
             धरून हाता तुझ्या चालले ; 
             वाट बिकट - ना मजला कळले
             मुक्कामी मी कशी पोचले !
   
                                           भाजलेल्या मी पोळीचा
                                           नकाशा कधी गोल नसे,
                                           कौतुकाची छान कशी रे
                                           त्याला दाद तुझीच असे !

             उत्साहाने केलेली मी
             भाजी शिजलेलीच नसे-   
             चेहऱ्यावरी भाव तरी तव 
             आनंदी का खास दिसे !

                                           अर्धाकच्चा पाणीदार तो
                                           खडेयुक्त जरि भात असे -
                                           मुखातुनी पण तुझ्या कशी
                                           ती ' वा वा ' ची  तान वसे !

             तुझ्या पावलावरी ठेवुनी
             पाऊल मी चालत आहे -
             अर्धांगी मी पूर्ण तरी
             गमक साथ रे तुझीच आहे !

रगडा पॅटिस पाणीपुरीवर फरसाणही दिसले -

(चाल: ब्रह्मा विष्णू आणि महेश्वर सामोरी बसले-)

          रगडा पॅटिस पाणीपुरीवर फरसाणही दिसले -
          मनीं हे ' फस्त करू ' म्हटले .. |धृ|

                          जाय उभी ही गाडी करुनी
                          पुढ्यात, भैया पाहे वळुनी -
                          हॉटेलवाले शांत बिचारे गल्ल्यावर सुकले .. |१|

          पाणी भयंकर सुटता तोंडी     
          खमंग बनते शेव पापडी 
          रिक्षामधले प्रणयपाखरू खुषीत का हसले .. |२|

                        तुमची ' माया ' - माझी किमया
                        कृतार्थ झालो , म्हणतो भैया ,
                        भेळकचोरीसाठी गिऱ्हाईक खोळंबुन बसले .. |३| 

.

तळतेस भजी तू जेव्हां -

                                             (चाल: नसतेस घरी तू जेव्हां -)

                                  तळतेस भजी तू जेव्हां -
                                  जीव 'सुटका सुटका' म्हणतो..
                                  मिरच्यांचे वरती तुकडे
                                  तोंडात घास का फिरतो ?

                                                      बघ फेटून पीठ- कसाही
                                                      का गोळा कच्चा जळतो !
                                                      ही जिव्हा रुचीहीन होते -
                                                      अन् तोंड पोळता कण्हतो !

                                   येताच कुणी दाराशी..
                                   क्षणभरात सरती मागे
                                   खिडकीशी धुरकट वारा-
                                   तो वांधा करून जातो !

                                                     तव तेलीं विरघळणाऱ्या
                                                     मज दिसती कायम गुठळ्या -
                                                     त्रासाधिन खारट गोळे
                                                     मी तसाच गुपचचुप खातो !

                                    तू लांब सखे मज धाड
                                    नच सांगू ही भजी खाण्या -
                                    कढईचा जीव उगाच..
                                    माझ्यासह कुरकुर करतो !

                                                  का अजून गॅसही मोठा !
                                                  ना तंत्रच जमले अजुनी ?
                                                  भजी का तू तळतच पिडते -
                                                  भजी खाऊन जीवच रडतो !!  
महावीर बंडू -


                   हाती फिरवत गदेस गरगर
                   बंडू फिरतो भरभर घरभर ,
                   येणा-जाणाऱ्यास तडाखे
                   बाल महावीराचे शंभर !

                                                सोफ्यावरून खुर्चीवरती -
                                                खुर्चीवरून फरशीवरती ,
                                                उड्डाणातुनी जखमी होतो
                                                पराक्रमी तो बंडू असतो !

                   ढगांची गडगड कानीं येता
                   बंडू एकदम गडबडतो -
                   महावीर बंडू हा अमुचा
                   आईच्या पाठीशी दडतो !!   

हायकू -

        मंत्री तुपाशी
        बळीराजा उपाशी
        घोडे कागदी  ..


            पाऊस धारा
            वर्दळ सैरावैरा
            छत्र्या उत्साही ..


        घास हातात
        बाळ परदेशात
        पाणी डोळ्यात  ..


            रात्र काळोखी
            अंधार अनोळखी
            दिवे चोरांचे ..


        अबोल पती
        बायको उचापती 
        हैराण भांडी  ..
.