गात येथे तू उगा का थांबलेला - [गझल]

वृत्त- मंजुघोषा 
लगावली- गालगागा गालगागा गालगागा 
मात्रा- २१ 
-----------------------------------------------------
                        गात येथे तू उगा का थांबलेला
                        वाहवा तो करुन मारा पेंगलेला

                        जाउ दे त्याला किती उंचावरीही 
                        दोर आम्ही नीट त्याचा कापलेला

                        तोंड भरुनी मानलेला जो सलोखा 
                        पाठ फिरताना गळा का दाबलेला 

                        काल माशी ना उठे नाकावरीची
                        आज मिरवी शूर नेता गाजलेला

                        शांतिचा नारा घुमे दाही दिशांना       
                        नेम तो जनतेवरी का रोखलेला..
.


लाचखोर लोकांनी -


(चाल: रेशमाच्या रेघांनी, लाल काळ्या धाग्यांनी...)                           

                 
        लाचखोर लोकांनी, भ्रष्ट साऱ्या मार्गांनी
        स्वार्थासाठी कायदाही तोडीला 
        पायबंद घालू त्यांच्या खोडीला |धृ|

            नवी कोरी गाडी काळ्या पैशाची 
            भरली ती भेसळीच्या मालाची  
            गुंड आले तडीपार, तडीपार जोडीला |१| पायबंद घालू..

        जात येत विमानानं देशात, परदेशात
        दलालीत डल्ला मारी देशात, मायदेशात
        त्यांनी मायदेशाचा टॅक्स का हो बुडविला |२| पायबंद घालू..   

            चीड नाही त्यांना देशद्रोहाची
            मिरवित शेखी स्विस बँकेची
            घोळघालू नाती सारी भूखंडाच्या वाढीला |३| पायबंद घालू.. 

दोन चारोळ्या -

                   "प्रेम"

                  मी डाफरता तू शांत रहावे
                       तू ओरडता मी गप्प बसावे-
                             मौनातच नजरांनी हसावे
                                 बहुधा हेच ते 'प्रेम' असावे !
                       "बदला"
                     काल कावळा दारी 'काव'ला
                          तरी पाहुणा नाही टपकला !
                               कावळ्या घरी पाहुणे वाढता-
                                      त्याने राग मम दारी काढला ?

भुकेला बंडू -


     लाडू चिवडा करती लढाई
     दोघेही मारती बढाई

          `मी आवडता `-`आवडता मी `
          चवीत सा-या मीच नामी !

     तिखटाशिवाय फराळ कसला !
     गोडाविण तो फराळ कसला ?

          तिखट गोड ते भांडु लागले
          मदतीसाठी ओरडू लागले-

     शेव चकली दोघी धावल्या
     जामुन बर्फी करंज्या आल्या

          ताटामध्ये सुरू जाहली
          तू-तू मी-मी गंमत झाली

     बंडू जवळी आला दिसता
     पदार्थांमधे वसे शांतता !

          ...चव नसते गोडा-तिखटाला
          जेव्हा असतो बंडू भुकेला !
.

ध्यास विठ्ठलाचा -

    ध्यास मनी घेता दिसली पंढरीची वाट
    विठ्ठलाचे नाम घेता सरला पहा घाट |

        तुळशीमाळ हाती घेऊ मुखी ठेऊ नाम
        जीवनात राहू देऊ सदोदित राम |

    संसारात नित्य कष्ट आपुल्या जिवाला
    नाम घेणे ठरते इष्ट घोर ना जिवाला |

        करू यातना अर्पण चंद्रभागेपोटी
        नाम नेईल तारून सुखाच्याच भेटी |

    दु:ख हानी दूर पळते येऊनिया वीट
    शांती समाधान मिळते मंदिरी अवीट |

        डोळ्यामध्ये घेऊ आता रूप साठवून
        विठ्ठलाला शरण माथा चरणी टेकवून |

    जीवनाला अर्थ गाता ग्यानबाची ओवी
    राम राम घेऊ जाता तुकोबाच्या गावी |      

जा मुला जा, तिच्या घरी तू सुखी रहा...


(चाल : गंगा जमुना डोळयात उभ्या का -)


होंडा इंडिका थाटात उभ्या का
जा मुला जा, तिच्या घरी तू सुखी रहा...  |धृ |

        कडकडुनी तू मिठी मारता, डोळे
        माझेपण झाले ओले, चुकवित तोंड बळे
        आठवले सारे सारे गहाण ते गाळे
        तुज कर्जाचे भय न संगती जा ....

श्रीमंत उभी सासरा नि सासू जोडी  
बघ धूड सासुचे हसले तोंड ती वेंगाडी  
पूस रे डोळे या सदऱ्याने- पाहुन ती जाडी
रूप दर्पणी नसे देखणे, जा  ...

        आय.टी.ची ती सून वाढत्या पगाराची 
        जमले तिचे रे कैसे तुजशी लव्ह-लफडे
        हटू नकोस आता मागे काम कितीही पडे  
        नकोस विसरू धुणि-भांड्याला, जा ...
.

कोंबडा आरवतो -        कोंबडा आरवतो
        कुकूऽऽच   कूऽक
        ऊठ बाळा आता
        झोप झाली खूऽप  |१|

            कावळा करतो
            काव काव काव
            हास बाळा आता
            आईला बोलाव  |२|

        चिमणीची चाले
        चिव चिव चिव
        सरकत बाळा आता
        बाबांना शिव  |३|

            मोत्या भुंकतो
            भो भो भो
            बाळ आलं रांगत
            बाजूला हो  |४|

        पोपट बोलतो
        मिट्टूऽऽमिया
        दुडुदुडु बाळ चाले
        बघायला या  |५|

            मनीमाऊ म्हणते
            म्याऊ म्याऊ
            बाळाच्या गंमती
            बघायला जाऊ  |६|