राष्ट्रपतींचा दयाळूपणा -


.
नवीन मा. राष्ट्रपती "दयाळू" आहेत की नाहीत, हे मला माहित नाही.

जुन्या मा. राष्ट्रपतीनी दयाळूपणा दाखवण्यात "उच्चांक" केला आहे, हे मला विविध माध्यमांद्वारे माहित झाले.

आपल्या न्यायव्यवस्थेवर किती विश्वास ठेवावा, हे मला कळत  नाही.  

खालचे न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय-
 ह्या तिन्ही न्यायालयांच्या न्यायमूर्तीनी "पूर्ण  विचार करूनच" समोरच्या आरोपीला फाशीची शिक्षा दिलेली असणार ना ?
असे असतांना,

केवळ "दयेच्या अधिकारा"खाली मा. राष्ट्रपती सदर शिक्षा रद्द करण्याचा उच्चांक प्रस्थापित करून जातात-
हे खरोखरच अनाकलनीय कोडे वाटते ! 

मा. राष्ट्रपतींची समोर आलेल्या फायलींचा फडशा पाडण्यात काही चूक होते..
का....
 सर्व पुरावे समोर आल्यावर, फाशीचे फर्मान काढण्यात न्यायमूर्ती चुकतात ? 

माझ्यासारख्या सामान्य माणसाचे, दोघांच्या निर्णयाबाबत कुतूहल वाढते..

तुमचे ?
.

बेसुमार -उद्या आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन !

रोज आपण मारे बेंबीच्या देठापासून ओरडत आहोत..

भ्रष्टाचार - -  बेसुमार
  महागाई -- बेसुमार
    भाववाढ - - बेसुमार
      वाहने -- बेसुमार
        लोकसंख्या - - बेसुमार
           अनाधिकृत बांधकामे -- बेसुमार
              घुसखोर -- -बेसुमार
                 रोगी, व्यसनी, कुपोषित -- बेसुमार
                    रस्त्यात खड्डे .. ! ! !

आता आपल्या देशाला स्वतंत्र होऊन इतकी वर्षे लोटली ..
"बेसुमार" म्हणून ओरडणारे..
मतदानाच्यावेळीच आपला "अबाधित मतदानाचा हक्क" विसरून -
घरातच का बरे गप्प बसून रहातात - ?

बेसुमारीला बराचसा आळा घालणे,
आपल्या बोटाच्या शाईवर अवलंबून आहे -
असे मला तरी वाटते .

तुम्हाला ? ? ?
.

लबाड कान्हा.. खट्याळ कान्हा ...


खोड्या करुनी
दंगा करुनी
गोपगड्यांना
खेळवतो -

लबाड कान्हा
खट्याळ कान्हा
यशोदामाईला
पळवतो -

क्षण शिक्षेचा
गोळा लोण्याचा
डोळ्यासमोर
वितळतो !

हसणे विसरता
रुसून बसता
आनंद माईचा
मावळतो -

मुख उघडोनी
विश्व दावूनी
यशोदामायेला
'माया'ळतो ,

यशोदामाता
जवळी घेता
पदरामध्ये
विरघळतो ! 
.                 

एकच मित्र असा मिळावा ..

संकटकाळी हात देशील
अडचणीत मदत घेशील -

चहाडी चुगली कानावर हात
मैत्रीत नसते जातपात !

मैत्रीला लागत नाही कात्री
असते मैत्रीत  पक्की खात्री -

मित्रात जेव्हां अतूट मैत्री
विश्वासाची पक्की खात्री !

 उपकार होतील खूप  तुझे
 देवा,  एकच   मागणे  माझे -

एकच मित्र असा मिळावा
कृष्ण-सुदामा आदर्श रहावा !
.

तीन चारोळ्या

निळे निळे तुझे ग डोळे
पसरतेस त्यांचेच जाळे-
बनतेस कुशल पारधी तू 
शिकार माझी तुला मिळे..
.


सरावलेले पाय हे माझे
वाट दुःखाची चालायला -
ठेचकाळता सुखास आडव्या
का लागती विव्हळायला ..
.


बडबडणे, ना काही करणे, 
बाणा अमुचा खास असे -
काही कामे करती दिसता 
खीळ घालणे ध्यास असे ..
.

रक्षाबंधन..रक्षाबंधन ..   रक्षाबंधन... रक्षाबंधन 
                     दोन मनांची अतूट  गुंफण  !  ..१
                                        
   हिरा भाऊ अन् बहीण अंगठी
                     अंगठीस हो सुरेख कोंदण !  ..२
                                        
   मदतीस्तव वा संकटातही
                     धावे बंधू  करण्या रक्षण !  ..३
                                         
 भावाचा  बहिणीस आधार
                     द्रौपदीसखा   तो  नारायण !  ..४
                                      
    दुजाभाव ना मनांत कोठे
                     दोघांचे ते एकच रिंगण !  ..५
                                        
   रक्षाबंधन ... रक्षाबंधन
                     दोन जिवांचे अतूट बंधन ! ..६

तीन हायकू -                                 १.
                                           पाऊस धारा
                                           पडती हाती गारा
                                           ओंजळ रिती
                          
                                      
                               २ .

                                           कुटील कावा
                                           मनांत रंगवावा
                                           देवळात मी
 
                                      
                                ३.
                                           नाच मोराचा
                                           हैदोस पावसाचा
                                           माझी समाधी