आरती भ्रष्टाचाराची -

शालेय पोषण आहार घोटाळा
रोहयो-अनुदान-चारा घोटाळा
वृद्धापकाळी पेन्शन घोटाळा
‘आदर्श ’ घोटाळा-आला कंटाळा...।१।     
जयदेव जयदेव जय भ्रष्टाचारा
गल्ली ते दिल्लीत तुमचा दरारा ।धृ।

प्लॉटपासून फ्लॅटपर्यंत
मिळकतीला नाही राहिला अंत
लाचखोरीची कोणा ना खंत
कालचा रंक तो आज श्रीमंत ।२।
              जयदेव जयदेव ..

प्रामाणिक माणूस निर्भय ना बनला
लबाड मात्र तो धाडसी बनला
शेतकरी कष्ट करीत मेला
पुढारी तो भ्रष्ट होऊन जगला ।३।
             जयदेव जयदेव ..

मंत्र्यांना शिस्त ना पोलीसा शिस्त
सनदीही गब्बर होण्यात व्यस्त
न्यायमूर्ती काही घोटाळेग्रस्त
‘ विदेश ‘ मनांत होतसे त्रस्त ।४।
                           जयदेव जयदेव ..

काढला संग्रह कवितांचा -


(चाल: ’ कानडा राजा पंढरीचा ’).

कोणालाही नाही वाटला,
खर्च फार याचा-
काढला संग्रह कवितांचा |धृ |

मेजावर तो विक्रीस सत्वर
कसा पसरला असा ढीग वर
कुपन ठेविले खास प्रतींवर
खप ना चार प्रतींचा ...
काढला संग्रह कवितांचा ..

परमभाग्य हे "नात्यां"साठी
उभे ठाकले "फुकटे" पाठी
उभा राहिला जमाव सावध
जणु की शोकसभेचा ...
काढला संग्रह कवितांचा ..

तो गझलेचे शेर वाचतो
हा चारोळ्या नित्य पाडतो
अभंगवाणित कोणी रमतो  
वाली ना कवितेचा ...
काढला संग्रह कवितांचा ..

.

चालली डौलात होती मी असे न्याहाळले- [हझल]

येत ती डौलात होती मी असे न्याहाळले
चाक गाडीचेहि माझ्या नेमके तिज धडकले ..

खरडुनी अपुला गळा तू गीत कोमल गायले

छान ना कळले तुला मी कर्णयंत्रा काढले .. 

मिरवशी स्कूटीवरी तू ऐटिने रस्त्यावरी 

वाटते गजराज बसुनी मूषकावर चालले ..

इकडुनी जातेस तिकडे तू जरी हळु चंचले

भासती भूकंप भारी भूतलावर जाहले ..

पाहुनी झुरळास तिकडे धावसी माझ्याकडे

तू न सबला हाय अबला त्याक्षणी मी जाणले..
.