विठ्ठला, दर्शन कधी देणार ...

विठ्ठला, दर्शन कधी देणार
मनापासुनी भक्ती करुनी नाम तुझे घेणार..

थकलो जरी मी वारी करतो
विठ्ठल विठ्ठल मनात स्मरतो
डोळ्यापुढती तुझीच मूर्ती सदैव रे नेणार..

पुण्य मिळवतो स्नान करुनिया
तनामनाला स्वच्छ धुवुनिया
पापभिरू मी निर्व्यसनी मी रिक्त हस्त येणार..

जातिभेद मी दूर सारतो
निंदा द्वेष मी मुळी न करतो
वारकरी मी सन्मार्गाची आस नित्य धरणार..
.