बागेमधला फेरफटका -


                                       बागेमधली विविध फुले
                                       रांगामधुनी कशी बहरती
                                       रंग लेऊनी मोहक अंगी
                                       वाऱ्यावरती गंध पसरती !

                                                           वातावरणी रम्य रंगती
                                                           मुलामुलींचे ढंग वेगळे
                                                           कोलांटउड्या मर्कटलीला
                                                           पळापळीचे खेळ आगळे !

                                       बाबागाडी निवांत फिरते
                                       चिवचिवणारी छोटी बाळे
                                       विश्वाला सामावून घेती
                                       लुकलुकणारे त्यांचे डोळे !
 
                                                            खुषीत नातू आणि आजोबा
                                                            बागेमध्ये फिरून येती
                                                            कोण सान नि कोण तो मोठा
                                                            देहभान विसरून जाती !

आली आली हो दिवाळी -

                       
                                


                                                      
                                                       आली आली हो दिवाळी
                                                      
                                                       ही रांगोळी सांगे दारी
                              
                                                       स्वागतास सज्ज राहू
                                                      
                                                       प्रकाशात घरोघरी !                                                                            सुसंवादी भेटीत त्या

                                                                            काव्य शास्त्र विनोदाच्या -

                                                                            एकमेकांना देऊ या

                                                                            शुभकामना मनीच्या !


                                                         
                                                          करू विना आवाजाने

                                                          छान दिवाळी साजरी ,

                                                          ठेवू प्रदूषणमुक्त

                                                          वसुंधरा ही गोजिरी !                                                                            गोडधोड चवदार

                                                                            खमंगशा फराळात-

                                                                            भूक गोरगरीबांची

                                                                            नित्य घेऊया ध्यानांत !                           

चार चारोळ्या ----

 पुढारी.. आणि डोके ? 

'डोके दुखते औषध द्या हो'
एक पुढारी वैद्यास म्हणाला,
'अशक्य डोकेदुखी तुम्हाला'
हसून  वैद्य तयास म्हणाला !
.

खोटेपणा -

"दु:ख म्हणजे काय" 
विचारीतसे विवाहित -
लग्न करून त्याला/तिला 
इतकेही नसावे माहित ?
.

असे का -

दुसऱ्याच्या मदतीला धावायला 
दोन पाय असून नसतो तयार - 
दुसऱ्याचे वाईट करायला मनुष्य 
एका पायावरही असतो तयार ..
.

बाळपणीचा काळ सुखाचा -

धावत येते कसे दुडूदुडू 
बालपणीचे हास्य परतुन ,
आरशात हसुन कसे पाहती 
आजोबा कवळी हळूच काढुन .. 
.