बागेमधला फेरफटका -


                                       बागेमधली विविध फुले
                                       रांगामधुनी कशी बहरती
                                       रंग लेऊनी मोहक अंगी
                                       वाऱ्यावरती गंध पसरती !

                                                           वातावरणी रम्य रंगती
                                                           मुलामुलींचे ढंग वेगळे
                                                           कोलांटउड्या मर्कटलीला
                                                           पळापळीचे खेळ आगळे !

                                       बाबागाडी निवांत फिरते
                                       चिवचिवणारी छोटी बाळे
                                       विश्वाला सामावून घेती
                                       लुकलुकणारे त्यांचे डोळे !
 
                                                            खुषीत नातू आणि आजोबा
                                                            बागेमध्ये फिरून येती
                                                            कोण सान नि कोण तो मोठा
                                                            देहभान विसरून जाती !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा