सुट्टी संपली -                                         सुट्टी संपली दिवाळी झाली
                                         घण घण घंटा ऐकायची
                                         दप्तर पाठीवरती टाकुन
                                         तुरू तुरू घाई पळायची !

                                                              पाठांतर अभ्यास परीक्षा
                                                              वेळच गुंतुन जाण्याची
                                                              शुद्ध न राहिल शाळेमध्ये
                                                              डबा उघडुनी बघण्याची !

                                         नवीन कपडे खेळ नवे
                                         नीट नेटके जपण्याची
                                         सुट्टीमधली सवय रहावी
                                         रोज पहाटे उठण्याची !

                                                              शंकरपाळी चिवडा लाडू
                                                              चकली शेव करंजीची 
                                                              वर्षामधला धमाल सण
                                                              आठवण नुसती करायची !

                                         शाळेमधुनी दमून येता
                                         निवांत स्वप्ने पहायची
                                         पुढल्या वर्षी किती फटाके
                                         चक्रे झाडे आणायची ?

६ टिप्पण्या:

  1. खूप छान .पुढील लिखाणासाठी शुभेच्छा !!

    उत्तर द्याहटवा