पाहताना तुजकडे मज - [गझल]

पाहताना तुजकडे मज घाबरावे लागते भावनांना मग मनीच्या आवरावे लागते.. चारचौघे थबकुनीया पाहती जेव्हा तिला नीट करुनी ओढणीला बावरावे लागते.. चाल तिरकी वृद्ध करुनी चालतो मुद्दाम जर वाट सोडा म्हणत तिजला खाकरावे लागते.. लाजलज्जा शरम आता राहिली आहे कुठे पुरुष जातीलाच धक्के.. सावरावे लागते.. खालमुंडी सरळ जाता होतसे चर्चा किती सावरूनी नजर तिजला वावरावे लागते.. . ------------------------------------------------ [hakkasathi andolan divali ank 2018]

रोज तेच रडगाणे... (गझल)

रोज तेच रडगाणे गायचे कशासाठी
प्राप्त भोगणे आहे भोग जीवनासाठी..
.
रोजचीच तारांबळ ध्येय गाठणे गाडी
घोडदौड शर्यत ही जिंकणे घरासाठी..
.
भावनाविवश झालो जोडली किती नाती
स्वार्थ साधुनी गेली जोडता क्षणासाठी..
.
मीच जन्मलो वाटे नेक आणि प्रामाणिक
भ्रष्ट लाचखोरांना खास रोखण्यासाठी..
.
जास्त हाव पैशाची जन्म याचसाठी हा
सत्य हेच जगती या ना कुणी कुणासाठी..
.

कर्जबुडव्या थोर ठरतो.. गझल

वृत्त.. राधा
अलामत.. ए
गालगागा गालगागा गालगागा गा
गैरमुरद्दफ
................................................

कर्जबुडव्या थोर ठरतो "दूर" गेल्यावर
पोलिसी बडगा इथे का गांजलेल्यावर..
.
देव कुठला रक्षणाला धावला नाही
चार पाप्यांनी तिला उचलून नेल्यावर..
.
पाहतो मुखडा तिचा पेल्यात जेव्हा मी
ओठ माझे टेकतो अलवार पेल्यावर..
.
ओसरी देऊनिया पस्तावलो आहे
त्या भटाने आपलीशी पूर्ण केल्यावर..
.
जीवनी जणु पात्र नव्हता कौतुकाला तो
गोडवे गातात आता खास मेल्यावर..
.