चला दत्तात्रयाच्या जाऊया दर्शनाला ग ...

(चाल- अशी चिक मोत्याची माळ ...)

चला दत्तात्रयाच्या जाऊया दर्शनाला ग  

दत्तात्रयाच्या जाऊया दर्शनाला ग  
पाहू डोळे भरून त्या त्रैलोक्याच्या स्वामीला ग 
डोळे भरून त्या त्रैलोक्याच्या स्वामीला ग  ।।

धरी कमंडलू , त्रिशूळ उभा तो हातात ग 
छान शंख पहा, हातात चौथ्या चक्रास ग 
शोभे डमरू आणिक फूल कमळाचे दत्तास ग ।।  

त्या त्रैमूर्तीचे घेऊया दर्शन दुरून ग  
चला करूया प्रार्थना दोन्ही हातांना जोडून ग 
म्हणू दिगंबरा दिगंबरा चला समोर ग  ।। 

वेद चारही उभे भवती श्वानांच्या रूपात ग 
भूमाता उभी बाजूला गाईच्या रूपात ग 
दत्त दत्त गाऊया भजनी रंगून जाऊया ग  ।। 
.

"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद.....

[ चाल- चांदणं चांदणं झाली रात ]
   
"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद
तुझ्या नामाचा किती रे लागला नाद

पंढरीत सगळ्यांनी जमायचं  
विठलरुक्मिणीला पहायचं
घेऊया सारेजण टाळ हातात    
"विठ्ठल" "विठ्ठल "म्हणू तालात       
"विठ्ठला" "विठ्ठला "घालू का साद
तुझ्या नामाचा किती रे लागला नाद

या हो कीर्तन करूया हो
नाम स्मरणात दंगूया हो 
भजनी तल्लीन होऊया हो         
"विठ्ठल" "विठ्ठल" गाऊया हो  
"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद
तुझ्या नामाचा किती रे लागला नाद 

चंद्रभागेत त्या करूया स्नान
सगळे जाऊया विसरून भान
वारकरी जमून करू गुणगान
करूया देवळाकडे प्रस्थान   
"विठ्ठला" "विठ्ठला" घालू का साद
तुझ्या नामाचा  किती रे लागला नाद 
.

सवंगड्यांनो - - [बालकविता]

सवंगड्यांनो, चला चला रे खेळू या 
घरकाम झाले.. अंगणात जाऊ या ..
बघा बघा तरी हे केवढे मोठ्ठे अंगण 
त्यात काढू आपण छान गोल रिंगण ..
सई ताई माई "लंगडी" खेळतील 
बाळू बंटी बंडू "शिवाशिवी"त पळतील ..
पोरींनो, तुम्ही आता जरा गप्प बसा 
"डबा ऐसपैस"चा खेळ रंगू द्या खासा ..
चला चला लवकर, बाळू बंटी बंडू    
अंगणाबाहेर खेळूया, "विटी नि दांडू" ..
बाळू, त्या गलीतून विटी कोल लांब 
बंटी, विटी झेलायला जरा दूर थांब ..
सई ताई माई, तुम्ही घाला "फुगड्या "
ये रे बंटी बाळू, मारू "दोरीवर उड्या" ..
"लगोरी"ची तयारी फरशीचे तुकडे सात 
चेंडूने पाडायला तयार ठेवा हात ..
थोडा वेळ खेळू "आट्यापाट्या", पोरांनो 
तोवर तुम्ही "सागरगोटे" खेळा, पोरींनो ..
कंटाळा आला.. आता ओट्यावर बसू 
चला चला सगळे आत, निवांत "पत्ते" पिसू ..
.

एक चारोळी

मतदाराला पाहुनी नेता 
विनयाने झुकला-
बघुनी सरडा प्रतिस्पर्धी  हळूच
का हसला..  !
.