चार चारोळ्या -

निर्जीव असुनी पहा आरसा 
कौतुक करतो तुझे अती -
सजीव पामर मी तर साधा 
घुटमळणार ना तुजभवती ..
.

कार्यक्रम वृक्षारोपण दरवर्षाचा 
रोपासाठी खड्डा शोधती -
दिसता मागील वर्षाचा खड्डा 
मंत्रीमहोदय आनंदू लागती ..
.

लेखणी माझ्या भावनांशी 
इतकी झाली एकरूप -
मी विचार करण्याआधीच 
लिहू लागते ती आपोआप ..
.

जो तो हात जोडून 
मागतो सुख देवापुढे -
देवाकडून सुख मिळताच 
फिरवतो पाठ त्याच्याकडे ..
.

२ टिप्पण्या: