शिखर त्यांनी गाठलेले पायथा धुंडाळतो - [गझल]

वृत्त- कालगंगा/देवप्रिया 
लगावली- गालगागा गालगागा गालगागा गालगा 
मात्रा- २६
-------------------------------------------------
शिखर त्यांनी गाठलेले पायथा धुंडाळतो
चालती तोऱ्यात सारे मीच का ठेचाळतो-

देव दगडांतील येथे पुजुन का कंटाळतो
माणसांतिल देव तेथे पूजणे ना टाळतो-

शोभती जरि आज कपडे भरजरी अंगावरी
कालच्या सदऱ्यावरीचे ठिगळ का कुरवाळतो-

फाटकी लेऊन वसने रंक अब्रू झाकतो
अब्रु उघड्यावर थिरकते मंच ना ओशाळतो-

चोर अपराधीच येथे उजळ माथे मिरवती
वेदना इतरां न होते तीच का कवटाळतो-

बीज ते साधेपणाचे काल कोणी पेरले
रोप भाऊबंदकीचे आज मी सांभाळतो ..
.

२ टिप्पण्या: