उंदीरमामा आणि मनीमावशी -

ट्रिंग  ट्रिंग  ट्रिंग  ट्रिंग
ऐकू आली फोनची रिंग -
कुणीच नाही  फोनपाशी
उंदीरमामा बिळापाशी !
उंदीरमामा हसले मिशीत ,
टेबलावरती चढले खुषीत -
फोन लावला कानाला
 जोरात लागले बोलायला -
" उंदीरमामा मी  इकडे ;
कोण बोलतय हो  तिकडे  ? "
- विचारले मामानी झटकन
उत्तर आले की पटकन-
" मी  तुमची  मनीमावशी,
कालपासून आहे  उपाशी ."
 - मनीमावशी भलती हुषार ,
टुणकन मामा बिळात पसार !!

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा