हत्तीदादा हत्तीदादा -


हत्तीदादा हत्तीदादा
कसला आहार घेतो रे ?
अगडबंब शरीर बघून
शत्रू गार होतो रे !
ससेभाऊ ससेभाऊ
कुठला साबण वापरतो ?
शुभ्र रेशमी अंगाला
डाग एकही ना पडतो !
अस्वलकाका अस्वलकाका
कोणते तेल लावतो रे
केस नेहमी दाट काळे
गुपित काय सांग बरे ?
हरणा हरणा - थोडं थांब
कसले बूट घालतो सांग ?
उड्या मारत चपळाईने
लांब लांब टाकतो ढांग !
माकड माकड - हूप हूप
कुठली फळे खातो खूप ?
फांदीवरच्या कसरतीने
आम्हाला तू करतो चूप !
सिंहराज सिंहराज -
कोणत्या चघळता गोळ्या ?
त त प प करतो आम्ही
ऐकून तुमच्या डरकाळ्या !

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा