नक्की कोणता मी प्राणी ...!


    मान हलवता सर मजला
    'नंदीबैल' पहा म्हणती -
    हुषार नाही म्हणून मजला 
    मित्र किती 'गाढव' म्हणती !
   
                 डबे शोधतो हळू नेहमी 
                 'बोका' म्हणते आई मला ,
                 नुसता चरतो इकडे तिकडे  
                 'घोडा' म्हणती वडील मला !
       
    दादा म्हणतो 'लबाड कोल्हा'  
    पुढेपुढे मी करताना -
    'माकड' समजे ताई मला   
    गडबड माझी बघताना !

                 'गरीब गाय' म्हणते मला
                 आजी माझी आवडती ,
                 जवळ घेउन आजोबा तर
                 माझा 'वाघोबा' म्हणती !  

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा