चार चारोळ्या -
१. कुणाच्या खांद्यावर -

             जगतांना सगळे मजला म्हणत
                         "
आम्ही तुझे- , आम्ही तुझे- "
             मरतांना ऐकले पुढचे शब्द

                         " -
वाहिले ओझे , - वाहिले ओझे " !

 २. फरक -
                         फरक नाही काही पडत
                         सुखात तुझ्या येण्याने -
                         दु:ख मला बिलगून रहाते
                         उरात तुझ्या जाण्याने !

              
३. समाधान- 
             देणा-याने झोळी समोरच्याची पहावी
             घेणा-याने
ओंजळ देणा-याची पहावी -
             दोघांची
संतुष्ट देवघेव पाहून
             पहाणा-याने
समाधानाची ढेकर द्यावी !


४. पौर्णिमेचा चंद्र -
             आकाशाकडे टक लावून
                        ते पौर्णिमेचा चंद्र पहातात -
                        मी तुझा चेहरा पाहून
                        घेतो पौर्णिमेचा चंद्र हातात !

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा