आमचे वेंधळ्यांचे साहित्यसंमेलन -उत्साहाच्या भरात कोण कुठे वहात जाईल ...
काही सांगता येत नाही .

पाण्याचा खळाळता प्रवाह न  पोहता येणाऱ्याला आकर्षित करतो ..

आणि नको तेच.. 
हमखास घडलेले दिसते !

पण उत्साहाच्या बहरात.....,


मुक्याला काठी .. 

दृष्टीहिनाला कर्णयंत्र ..
 कर्णबधिराला चष्मा ..
आवश्यक असतात -
अशा  समजुतीने ...  
ते   देऊ करण्याचे धाडस - - -

 फक्त वेंधळा मनुष्य-स्वभावच करू जाणे !      


साहित्यिकात असे वेंधळे असल्याचे दिसून आल्यावर ..

आश्चर्यालाही धक्का बसतो. 

तशाप्रकारचा  ठराव मांडणारा सूचक,

त्याला अनुमोदन देणारा अनुमोदक,
आणि त्याला टाळ्यांच्या कडकडाटात मंजुरी देणारे समस्त साहित्यिक !

वा वा वा !


कित्ती छान आमचे वेंधळ्यांचे साहित्यसंमेलन !!


. . . 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा