ठणठणाट ...
स्वैपाकघरात असलेल्या बायकोला,
मी सकाळी चहा पीत असताना,
 जरा मोठ्याने म्हणालो -

" अग, सकाळी जागा झाल्याबरोबर,
चांगलं तोंड दिसलं बघ आज.
नक्कीच आजचा दिवस चांगला जाणार माझा ! "

हसत हसत बाहेर दिवाणखान्यात येऊन , समोर बसत,
ती खुषीत येऊन म्हणाली -
" अय्या, खरंच !
पण मी तर...
 स्वैपाकघरात होते - 
तुम्हाला मी कधी दिसले ?" 

"अग, तू दिसली नाहीसच !
पण तो आरसा आहे ना, त्यात मी डोकाव..."

--- माझे वाक्य पूर्ण होण्याआधीच, 
बायको किती रागावलीय - - -
ते, स्वैपाकघरातल्या भांड्यांच्या आवाजावरूनच मला कळलं !

.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा