" अंत एका सहनशीलतेचा - "


बायकोने फारच भुणभुण लावली होती कानाशी ...
" मी गायन आणि वादन एकदम शिकणार आहे. "

एक दिवस वाजवायची पेटी घरी आली -
दुसऱ्या दिवशी गायनाचे आलाप सुरू झाले !

पण, तुझे नि माझे जमेना ..., 
या उक्तीप्रमाणे,
पेटीच्या पट्ट्या 
बायकोच्या तोंडातून बाहेर पडणाऱ्या शब्दानुसार
वाजायला काही तयार होईनात !

- आणि ते गायले जाणारे शब्द
 आपला शब्द पाळायला -
पेटीच्या सुरानुसार पळायला
 काही तयार होईनात !

घरातल्या आम्हा सगळ्यांना
 कान दाबून शब्दांचा अत्याचार सहन करणे
 भागच होते !

काल बायको शहाण्यासारखे म्हणाली -
" अहो, मी आता गाणे आणि वाजवणे बंद करणार आहे ! "

मी आश्चर्यचकीत होऊन पुढे काही बोलण्याच्या आतच,
ती पुढे म्हणाली - 
" म्हणजे,
दिवसभर तुमच्या कानांना त्रास नको,
आणि मलाही सोयीचे होईल ...
म्हणून,
मी आजपासून...
 रात्री तुम्ही सगळे झोपल्यावरच,
पेटी वाजवत गाणे म्हणत जाईन !
चालेल ना हो तुम्हाला ! "
.

२ टिप्पण्या: