बंदिस्त


" विचारांच्या बंदिस्त पाखरांना 
बाहेरचा मोकळा श्वास घेण्यास 
आकाशही लहान भासत जाते -
तेव्हां मनाची घुसमट तगमग 
कुणाला जाणवत नाही ..

बंदिस्त अवस्थेलाच 
आपले विश्व समजून 
ती आनंदाने नाचत बागडत राहतात..
पण गुदमरलेल्या अवस्थेतच ! "

.......कवी खरडत राहतो ,
सुचलेली कल्पना -

नजर टाकायची ,
आणि पुढचे दुसरे काहीतरी 
वाचत  राहायचे...
कळून घ्यायच्या भानगडीत 
मुळीच न पडता...

नाहीतर -
आणखी एक जीव..
उगाच गुदमरलेल्या अवस्थेतच !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा