अंगाईगीत

आठ दिवस झाले .

बायकोला निद्रानाशामुळे झोप येईना .

डॉक्टरकडे जाऊन आलो.

झोपेच्या गोळ्या घेऊन झाल्या .

तरीही हिचे डोळे दिवसरात्र टक्क उघडेच !

आज सकाळी एक मस्तपैकी "अंगाईगीत" खरडले.

दुपारी जेवण झाल्याबरोबर, तिला ऐकवायचे ठरवले.

जेवण झाले .

ती अंथरुणावर लोळत पडली होती.

मी तिला म्ह्टल-

"हे बघ ग, आज सकाळीच मी खास तुझ्यासाठी-
एक अंगाईगीत लिहून तयार ठेवलेले आहे.
ऐकवतो तुला मी आता निवांतपणे !"

....... हातात कागद धरला आणि -
ते अंगाईगीत वाचण्याआधी,

मी सहज तिच्याकडे नजर टाकली !

ती चक्क घोरायला लागलेली होती की हो आधीच !
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा