हुषार कोण -


रोज सकाळी शाळेत जातो
पाढे बाराखडी शाळेत शिकतो ..


बाईंच्यासमोर पुस्तक वाचतो
पाढे धाडधाड म्हणून दाखवतो ..


मन लावून अभ्यास करतो
प्रश्नांचे उत्तर भरभर देतो ..


बाई "वा वा छान" म्हणतात
पाठीवर शाबासकी देतात .. 


मला एक समजत नाही
कसे विचारावे कळत नाही ..


बाईना पाढे येत नाहीत का
बाईना वाचता येत नाही का ..


वर्गात पुस्तक मीच वाचतो
वर्गात पाढे मीच म्हणतो .. !


.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा