बारा चारोळ्या -

आपमतलबी -
स्वस्तुती ऐकण्यासाठी 
टवकारता कान तुम्ही जसे -
इतरांच्या कौतुकासाठी 
पुढे येऊ द्या तोंडही तसे .. 
.

सा.सू. X सू.न.
सुरू जाहल्या सासूच्या सूनबाईला सूचना
नकोस लावू येताजाता ओठाला लिपस्टिक -
गेली वैतागून सून ऐकून अती सूचना
निमूट सासूच्या हाती ठेवून गेली फेविक्विक ..
.

बिच्चारी -
सहवास.. तुझा लाभता 
कळी मनाची फुलून येते -
वनवास.. जवळ तू नसता 
कळी मनाची सुकून जाते ..
.

जीवन -
सखे, नेहमी आपण भांडतो 
थेंब तुझ्या डोळ्यांतून गळतो -
घात शेवटी तेथे होतो 
थेंबातच का मी विरघळतो .. 
.

गर्वाचे घर -
"सगळे घाबरती मजला"
अंधाराला गर्व जाहला - 
ठिणगी पडली छोटीशी 
अंधार जळून खाक जाहला ..
.

ईमान -
सन्मान दिलेल्या मानाशी
बेईमान का "मानव" होतो - 
श्वान छान ईमान राखुनी 
कृतघ्न कधी न धन्यास होतो . .
.

खंत -
'सुख" हा शब्द लिहायला
सोपा कितीतरी वाटतो -
आयुष्य वेचले तरीही 
नशिबात कधीतरी भेटतो ..
.

घावावर घाव -
सखे, आठवणींचे घाव घालून 
जखमा मनात करून जातेस -
नकारानंतर समोर येऊन 
जखमेवर मीठ चोळत राहतेस ..
.

वटवट सावित्री -
सारखा भानावर येत आहे दचकून 
 पुन्हा सात जन्म सहवास -
वडाला फेऱ्या तिच्या मनापासून 
मी भोगणारा सात जन्म बंदिवास ..
.

ज्याची त्याची चौकट -
श्रीमंताने बसवले सोन्याच्या चौकटीत 
गुदमरणाऱ्या श्रीमंत साईला -
गरिबाने बसवले हृदयाच्या चौकटीत 
साध्यासुध्या फकीर साईला ..
.

पराजय -
सारे जग मी जिंकत आलो
 सुटलो सांगत ज्याला त्याला 
माझे जग मी हरून बसलो
पाहताक्षणीच आता मी तुला ..
.

आधार -
साधासुधा जोकर मी
हुकमाची ग राणी तू -
प्रपंच सुरळीत नेहमी  
जोवर माझा आधार तू ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा