समजूतदार आम्ही दोघे

ताई मला चिमटा काढते
मी ताईला गुद्दा घालतो..

ताई जोरात भोकाड पसरते
मी बाबांसारखे समजावतो..


ताई हळूच डोळे पुसते
मीही खूप खुषीत येतो..


आंधळी कोशिंबीर खेळतो
ताईमागे धावत पळतो..


ती मला सापडत नाही
मी रडकुंडीला येतो..


ताई आईसारखे समजावते
मी मोठ्ठा दादा होतो..


समजूतदार आम्ही दोघे
भांडण करतो.. मायाही करतो .. !

.

२ टिप्पण्या: