पैज

बायको माहेरी गेली की, 
माझ्या अंगावर काटा येतो.
(....सासरी असली की गुलाब बहरतो, 

हे वेगळे सांगायलाच हवे काय !)

जुन्या मैत्रिणी भेटल्यामुळे,
ती माहेराहून येताना बरोबर हमखास 

काहीतरी नाविन्य घेऊन येतेच .

परवा गेली होती आणि येताना 

"पैज" नावाचे नाविन्य घेऊन आलीच !
उठता, बसता, चालता, बोलता, 

हलता, डुलता, खाता , पिता ....
प्रत्येक गोष्टीतून ..
पैज लावण्याची नवी खोड तिला लागली .

मी चिडूनच रागावत तिला म्हणालो-
"अग, सारखी सारखी काय पैज लावतेस ?"

ती त्यावर उत्तरली --
"बरं बाई,राहिलं! यापुढ कध्धी 

पैज लावणार नाही, मग तर झालं !"

मी उलट विचारले -
"हे तरी कशावरून खर समजायचं मी ?"

हसत हसत ती म्हणाली -
"कशावरून म्हणजे ?
मी सांगतेय ना म्हणूनच !
अगदी खोटं वाटत असलंच माझं म्हणण तर...
... लावता का पैज ? "
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा