पाच चारोळ्या -

'का रे भुललासी वरलिया रंगा -'
गोऱ्या रंगावर कातडीच्या
तिच्या का पाघळलो मी - 
काळ्या रंगाच्या मनाची 
शक्यता का विसरलो मी ..
.

'तरबेज -'
गाठोडे अनुभवांचे पाठीशी 
पक्के बांधून ठेवले -
डळमळली जीवननौका कधी 
विपरीत काही न घडले ..
.

'खट्याळ वारा -'
गालावर बट तव केसांची
मज आवडते भुरभुरणारी -
खट्याळ वारा सामील होई 
झुळूक पाठवत हुरहुरणारी ..
.

'मित्र-'
गुलाबाचे फूल द्यायला 
धडपडतात सगळेच मित्र -
काटा टोचू नये म्हणून
धडपडतो तो खरा मित्र !
.

गनिमी कावा -
गनिमी कावा छानच जमतो 
नजरेचा वार मी जेव्हा करतो -
प्रतिकारास्तव पापणी झुकवुन 
ढाल तुझी ती जेव्हा बघतो ..
..

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा