काही जमत नाही .. तरीही-

बोलायला मुळीच जमत नाही
कवळीही तोंडात टिकत नाही ..


चालायला नीट जमत नाही
हातातली काठी धरवत नाही ..

नात्यागोत्यातली रंगत नाही
रुसव्याफुगव्याची गंमत नाही ..


वाचायला काही जमत नाही
नाकावर चष्माही रहात नाही..

रागवायला आता जमत नाही
ऐकायला कुणाला फुरसत नाही ..

इकडतिकड पाहिल्याशिवाय करमत नाही
डोळ्यांना पहिल्यासारखं दिसत नाही..

कुचूकुचू काहीच जमत नाही
कानांची साथही मिळत नाही ..


बसायला कोणी फिरकत नाही
बोलवायची आता हिंमत नाही..

सुुुसंवाद मुुुळी करवत नाही

झोपेची गोळी सोडवत नाही..

मरायला काही जमत नाही
जगायची आशा सुटत नाही ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा