एक दोन एक दोन

एक दोन एक दोन
आभाळात चमकते कोण ..

तीन चार तीन चार
ढगांत गडगड झाली फार ..

पाच सहा पाच सहा
पाऊस जोरात आला पहा ..

सात आठ सात आठ
गारा पडल्या पाठोपाठ ..
नऊ दहा नऊ दहा
ओंजळीमधे मोजून पहा ..

अकरा बारा अकरा बारा
कमी झाल्या पाऊसधारा ..

तेरा चौदा तेरा चौदा
चकरा मारल्या पावसात कितिदा ..

पंधरा सोळा पंधरा सोळा
होड्यांसाठी कागद गोळा ..

सतरा अठरा सतरा अठरा
होडयांची शर्यत जमली जत्रा ..

एकोणीस वीस एकोणीस वीस
पहिल्या नंबरला मोराचं पीस ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा