दोन चारोळ्या..

१.
खरे पुण्य..

मिळवा पुण्य चारीधाम 
यात्रा तुम्ही करून- 
करतो सेवा मायबापाची 
घरातच मी बसून..
.

२.
भातुकली..

ती शब्दांची भातुकली  
भान विसरत खेळत बसते
रमते शब्दविश्वातच ती 
देणे घेणे जगाशी नसते..
.

२ टिप्पण्या: