तुजला पुसता मी शब्दांनी देशी उत्तर तू मौनाने - [गझल]

मात्रावृत्त-
मात्रा- १६+१६ 
--------------------------------------------------------
तुजला पुसता मी शब्दांनी देशी उत्तर तू मौनाने
शिकलो मौनाची ती भाषा छानच झाले सहवासाने  

ना अडला रथ संसाराचा दोघे भक्कम चाके आपण
होता पाहत वरुन विधाता प्रवास आपला ग रस्त्याने

सुखदु:खांशी जोडत नाती जगलो जगात या एकीने
बांधत गेलो सांधत गेलो नाती सोबतसंबंधाने

माझ्या जाता तोलाला तू सावरलेही वेळोवेळी
तोल साधला संसाराचा होता तितक्या तू पैशाने

मानू त्याचे आभार किती जमली जोडी ही दोघांची
'भिऊ नको तू मी पाठीशी' सावरलो त्या संदेशाने ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा