छानशी करतो अपेक्षा - [गझल]

वृत्त = व्योमगंगा 
लगावली= गालगागा गालगागा गालगागा गालगागा 
मात्रा  = २८ 
-------------------------------------------------------
छानशी करतो अपेक्षा "स्वप्न पाहूया" बिलोरी
का नशिबी पाहणे ते स्वप्न माझ्या हो अघोरी

काय वर्णू साठलेल्या वेदनांची थोरवी मी
वेदना वाटून घ्या हो फोडुनी माझी तिजोरी

थोर आहे आज पैसा सत्यही झाकावयाला
दाखला खोटाच घेई न्याय घेण्याला टपोरी


दान देवाला सुखाचे मागताना नेहमी मी  
टाकतो झोळीत का तो खास दु:खाची शिदोरी

का मनाला हौस होती शोधण्याची राक्षसाला
शोधताना नेमका का आरसा आला समोरी ..
.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा