झुळुक हळु ती छानशी . .[गझल]

झुळुक हळु ती छानशी स्पर्शुनी गेली मला
भेट पहिली आपली भेटुनी गेली मला ..

बघत होती वळुन ती गडप झाली पण कुठे
काळजावर घाव का घालुनी गेली मला ..

पावसाला पाहुनी आठवावी तीच का
पावसाची एक सर रडवुनी गेली मला ..

शुष्क गजरा टाकला खूण पटली खास ती
वाट ती होती बघत कळवुनी गेली मला ..

स्वप्न रात्री पाहिले वरुन आली अप्सरा
चांदण्यातुन विहरण्या घेउनी गेली मला ..
.

२ टिप्पण्या: