निर्मळ बघुनी हास्य तुझे ते --[गझल]

मात्रावृत्त-
मात्रा- १६+१४ 
-----------------------------------------------------------
निर्मळ बघुनी हास्य तुझे ते मनी भावना घुटमळते
ओळखपाळख नाही अपुली प्रतिसादास्तव अडखळते ..
.
पैसाअडका खर्च कितीही केला मी ज्यांच्यासाठी
पुढ्यात येता तोंड फिरवती जखम मनाची भळभळते ..
.
म्हणतो मनात घर बांधावे एक छानसे तुजसाठी
राजमहालाची तुज आवड पण कळता मन कळवळते ..
.
असुनी धडधाकट ते सगळे का पळती साह्यासमयी
धावे अंधासाठी पंगू हृदय तयाचे तळमळते..
.
जीवनात मज रुतता काटे झालो जखमी अनेकदा
वाट किती मी देवा पाहू फूल कधी ते दरवळते..
.

२ टिप्पण्या: